Hantera dina program för dataskydd, säkerhet och tredjepartsrisk

Efterlev GDPR, CCPA och hundratals globala lagar

Valuta    

Webbplatsskanning & cookiesamtycke

Skapa en geo-specifik cookiebanderoll, inställningscenter och cookiepolicy
Startar på 45 € $45 £40 $65 per månad per webbplats Faktureras årligen

Appskanning och samtycke

Få användarens samtycke för analys, ad tech och annan mobil spårningsteknik
Startar på 85 € $90 £75 $130 per månad per app Faktureras årligen

Automatiserad bedömning

Tillämpa privacy by design, PIA och DPIA för att uppnå och bibehålla efterlevnad.
Startar på 445 € $500 £390 $715 per månad Faktureras årligen

Databehandling

Underhåll en kontinuerlig karta över dataflöden och kompletta register över behandling.
Startar på 445 € $500 £390 $715 per månad Faktureras årligen

Program för benchmarking

Dela din beredskap och jämför ditt program med andra organisationer
Startar på 225 € $250 £195 $360 per månad Faktureras årligen

Policy och meddelandehantering

Hantera och uppdatera alla dataskyddsrelaterade policyer, aviseringar och meddelanden
Startar på 445 € $500 £390 $715 per månad Faktureras årligen
Be om mer info Kontakta oss

Hantering av leverantörsrisker

Hantera leverantörer och tredje part, bedöm och undvik risker samt övervaka hot
Startar på 445 € $500 £390 $715 per månad Faktureras årligen

Universell hantering av samtycke och inställningar

Hantera användarpreferenser i olika kanaler och underhåll ditt samtyckesregister
Startar på 225 € $250 £195 $360 per månad Faktureras årligen

Mognad och planering

Utvärdera din beredskap för efterlevnad av globala lagar och ramverk snabbt
Startar på 225 € $250 £195 $360 per månad Faktureras årligen

Targeted
Data
Discovery™

Hitta och hämta data från olika system för att automatisera begäranden om konsumenträttigheter
Startar på 445 € $500 £390 $715 per månad Faktureras årligen

Respons på incidenter och överträdelser

Följ reglerna för överträdelseaviseringar i alla globala och lokala regelverk
Startar på 445 € $500 £390 $715 per månad Faktureras årligen

Begäranden för konsumenter och registrerade

Automatisera förfrågningar från ankomst till slutförande för att klara tidsramar för regelkrav
Startar på 445 € $500 £390 $715 per månad Faktureras årligen
Onetrust All Rights Reserved