Hantera dina program för dataskydd, säkerhet och tredjepartsrisk

Efterlev GDPR, CCPA och hundratals globala lagar

Valuta    

Webbplatsskanning & cookiesamtycke

Skapa en geo-specifik cookiebanderoll, inställningscenter och cookiepolicy
Startar på 45 € $45 £40 $65 per månad per webbplats Faktureras årligen

Appskanning och samtycke

Få användarens samtycke för analys, ad tech och annan mobil spårningsteknik
Startar på 85 € $90 £75 $130 per månad per app Faktureras årligen

Automatiserad bedömning

Tillämpa privacy by design, PIA och DPIA för att uppnå och bibehålla efterlevnad.
Startar på 445 € $500 £390 $715 per månad Faktureras årligen

Databehandling

Underhåll en kontinuerlig karta över dataflöden och kompletta register över behandling.
Startar på 445 € $500 £390 $715 per månad Faktureras årligen

Program för benchmarking

Dela din beredskap och jämför ditt program med andra organisationer
Startar på 225 € $250 £195 $360 per månad Faktureras årligen

Policy och meddelandehantering

Hantera och uppdatera alla dataskyddsrelaterade policyer, aviseringar och meddelanden
Startar på 445 € $500 £390 $715 per månad Faktureras årligen
Onetrust Preparation Be om mer info Kontakta oss

Hantering av leverantörsrisker

Hantera leverantörer och tredje part, bedöm och undvik risker samt övervaka hot
Startar på 445 € $500 £390 $715 per månad Faktureras årligen

Universell hantering av samtycke och inställningar

Hantera användarpreferenser i olika kanaler och underhåll ditt samtyckesregister
Startar på 225 € $250 £195 $360 per månad Faktureras årligen

Mognad och planering

Utvärdera din beredskap för efterlevnad av globala lagar och ramverk snabbt
Startar på 225 € $250 £195 $360 per månad Faktureras årligen

Targeted
Data
Discovery™

Hitta och hämta data från olika system för att automatisera begäranden om konsumenträttigheter
Startar på 445 € $500 £390 $715 per månad Faktureras årligen

Respons på incidenter och överträdelser

Följ reglerna för överträdelseaviseringar i alla globala och lokala regelverk
Startar på 445 € $500 £390 $715 per månad Faktureras årligen

Begäranden för konsumenter och registrerade

Automatisera förfrågningar från ankomst till slutförande för att klara tidsramar för regelkrav
Startar på 445 € $500 £390 $715 per månad Faktureras årligen
Onetrust All Rights Reserved