Skapa personliga kampanjer med respekt för konsumentens integritet

OneTrust PreferenceChoice gör det möjligt för företag att driva efterfrågan för opt-ins och samtidigt visa efterlevnad av 100-tals globala dataskyddsregleringar. Företag kan implementera avancerade användargränssnitt och användarupplevelser över sina marknadsförings- och försäljningsaktiviteter som samlar in användarnas samtycke och preferenser och synkroniserar dem över kanaler för konsekvens. Med OneTrust PreferenceChoice kan företag även söka efter spårningsteknologier på webbplatser och mobilappar, automatisera uppfyllandet av åtkomstbegäranden från registrerade i en enda portal och centralt hålla historiska register för samtycke.

Begär en demo
Skapa kundförtroende E-bok

Lär dig hur du kan dra nytta av preferenshantering i vår gratis E-bok!

Lär dig hur du kan bygga förtroende och skapa ett ökat engagemang genom att utnyttja hanteringen av konsumentpreferenser på ett kreativt sätt. I vår E-bok lär vi dig steg för steg hur du går tillväga!

Ladda ner gratis nu!

OneTrust PreferenceChoice plattform

Policy

Policy och meddelandehantering

Hantera centralt med dynamisk uppdatering över webbplats och appar

Hantering av samtycke och preferenser

Efterlevnad och samtycke för mobilapplikationer

Skanna appar för att upptäcka vart datan behandlas och hantera nödvändigt samtycke

Cookie samtycke

Cookie-samtycke

Skanna din webbplats och skapa en cookie-banner och ett preferenscenter

Hantering av samtycke och preferenser

Samtycke & preferenser

Integrera ett centralt preferenscenter med detaljerade samtyckesregister

Targeted Data Discovery

Targeted Data Discovery

Riktad dataupptäckt som integreras enkelt med dina system för åtkomst, radering och portabilitet

Hantering av samtycke och preferenser

Begäranden från registrerade

Automatisera hela livscykeln från intag till uppfyllelse till rapportering

Hantering av samtycke och preferenser

För alla marknadsförare: Låt inte GDPR påverka dina markandsmål

Sen införandet av GDPR och ePrivacy-direktivet har marknadsförare och annonsörer stött på fler utmaningar. Se vårt webinar nu där vi igenom allt en marknadsförare behöver veta för att optimera marknadsföring och efterlevnad!

Se webinar nu!
Hantering av samtycke och preferenser

Integrera ett omnikanals preferenscenter och detaljerade samtyckesregister

 • Skapa preferenscenter anpassade efter ditt varumärke med avancerade användargränssnitt för att förbättra kundlojalitet
 • Minska antalet som avprenumererar på e-post genom att erbjuda detaljerade alternativ för preferenser inklusive “opt-down”
 •  Integrera OneTrust för att upprätthålla information om exakta preferenser och samtycke i olika IT-system
 • Förenkla interna och externa revisioner med fullständiga samtyckesregister i en central databas
Hantering av samtycke och preferenser

Skanna appar för att upptäcka vart datan behandlas och hantera nödvändigt samtycke

 • Schemalägg skanningar av din mobilapp för att identifiera spårare från tredjepart och för att förstå säkerhetsnivån för personuppgifter som finns i dina applikationer
 • Synkronisera preferenser med olika IT-system för enlighet mellan försäljnings-, marknadsförings- och affärsaktiviteter
 • Eliminera datasilos med hjälp av en central samtyckes- och preferensdatabas med detaljerade historiska register
 • Anpassa tillvägagångssätt för insamling av detaljerat och giltigt samtycke inklusive “just-in-time” samtyckesalternativ
Hantering av samtycke och preferenser

Skanna din webbplats och samla in användarens samtycke med cookie-banners anpassade efter användarupplevelsen

 • Skanna din webbplats mot Cookiepedia, världens största databas med 7 miljoner förkategoriserade cookies
 • Skräddarsy din cookie-banner och preferenscenter och ge användarna avancerad kontroll över sina val
 • Generera detaljerade listor av cookies och få insikt i spårningsteknik av beteenden på din webbplats
 • Bygg ett revisionsspår med detaljerade register över samtycke och exportera visuella rapporter för att säkerställa efterlevnad
 • Använd geolokalisering för att visa olika cookie-banners och modeller för samtycke baserat på besökarens plats
Hantering av samtycke och preferenser

Automatisera begäranden från registrerade från intag till uppfyllande till rapportering

 • Förbättra processen för intag genom att utnyttja forskningsstödda förfrågningsmallar eller skapa dina egna
 • Effektivisera uppfyllandet av begäranden genom anpassade arbetsflöden som automatiskt tilldelar uppgifter till ansvariga i din organisation
 • Kommunicera via en säker webbportal och generera samtidigt detaljerade register av kommunikationen
 • Standardisera identitetsvalidering och använd identitet för att avgöra var och hur personuppgifter behandlas

Varför välja OneTrust PreferenceChoice?

För marknadsförare

Sätt integriteten först och skapa förtroende genom transparens med strategier fokuserade på användare och konsumenter. Enkel hantering av samtycke och preferenser samtidigt som du anpassar användarupplevelsen efter ditt varumärke.

För förlag

Utnyttja marknadsledaren för CMPs och optimera hantering av samtycke. Säkerställ samtidigt efterlevnad av internationella regler och standarder och samverka med kunder på webb, mobil och offline media.

För Ad Tech

Se till att din strategi efterlevs idag och i framtiden genom inmatning av data från första parter

Onetrust All Rights Reserved