Är dina leverantörer (och deras leverantörer) pålitliga?

Leverantörer behandlar i allmänhet de mest känsliga uppgifterna. Team som ansvarar för hantering av leverantörsrisker står här inför en utmaning när det gäller säkerheten och integriteten för dessa personuppgifter. De kan möta svårigheter när de utvärderar och hanterar de leverantörer de litar mest på. OneTrust Vendorpedia möjliggör bättre hantering av dina leverantörsregister, snabbare utvärdering tack vare riskminimerande arbetsflöden, kontinuerlig övervakning och detaljerade rapporter som underlättar hela cykeln av leverantörshantering, från integration till inaktivering.

Gartner Customers Choice

OneTrust utnämnd av Gartner 2020 som"Customer's Choice" av riskhanteringsverktyg för IT leverantörer

Gartner Peer Insights Customers’ Choice är ett erkännande av leverantörer baserat på recensioner och användarbetyg av verifierade slutanvändare för att säkerställa en rättvis utvärdering. Ladda ner rapporten nu och läs mer!

Läs rapporten nu!

Cyberrisk utbyte

Samlade riskbedömningar av leverantörer och aggregerad bevakning av tusentals leverantörer för snabb due diligence och riskanalys med stöd av OneTrust DataGuidance™

Leverantörsrisk

Tjänster för leverantörsbedömningar

Riskbedömningar som en service och validering av bedömningar, utförda av OneTrust teamet.

Leverantörsrisk

Bedömningar & due dilligence

Intelligent automation av arbetsflöden för att effektivisera arbetet med nya leverantörer och utvärdering mellan alla stakeholders, drivs av OneTrust Athena™ AI

Leverantörsrisk

Cyber risk utbyte

Stärk ditt teams arbete med samlade riskbedömningar av leverantörer, uppdateringar om säkerhet och efterlevnad och pågående övervakning av leverantörer, som drivs av OneTrust DataGuidance ™

  • Samlade ISO- SIG-, NIST-, CAIQ-bedömningar
  • Bevakning av överträdelser & verkställighetsåtgärder från tillsynsmyndigheter
  • Leverantörssäkerhet & Efterlevnadsbevakning
Leverantörsrisk

Tjänster för leverantörsbedömningar

Slutför fler riskbedömningar av leverantörer på kortare tid och med mindre ansträngning genom hjälp från en dedikerad bedömningsassistent som skickar och hämtar bedömningar åt dig

  • Validering av bedömningar och kontroller
  • Dedikerad riskbedömnings-assistent
  • SOC 2 och hämtning av certifieringsdokumentation
Assessment (1)

Bedömningar & Due Diligence

Effektivisera bedömningar och riskreducering med färdiga bedömningsmallar, automatiserade arbetsflöden och intelligent kontrollidentifiering

  • Automationsmotor som drivs av OneTrust Athena ™ AI
  • Färdiga mallar för bedömningar och kontroller
  • Arbetsflöden för spårning av problem och riskreducering

Varför välja OneTrust Vendorpedia?

Övervakning av globala regleringar

DataGuidance notifierar dig om överträdelser, verkställighetsåtgärder från tillsynsmyndigheter och ändringar kring leverantörsrisker

Tjänster för leverantörsbedömningar

Avlasta dina riskbedömningar av leverantörer till en dedikerad bedömningsassistent när som helst

AI & Robotautomation

Skapa enkelt arbetsflöden och utnyttja intelligent händelseupptäckt för att effektivisera arbetsprocesser

Branchens enklaste integrationer

Automatiserad motor för arbetsflöden och färdiga plug-ins för över 500 teknologier

Bevakning i realtid

Samlade riskbedömningar av leverantörer, aggregerad risk- och prestationsbevakning med granularitet på produktnivå

Intelligent övervakning

Pågående upptäckt av leverantörsrisk, prestanda och efterlevnad för att trigga automatiska åtgärder

Onetrust All Rights Reserved