Operationalisera ditt program för etik & efterlevnad

Organisationer kan utnyttja OneTrusts lösning för att centralisera och automatisera sina program för etik och efterlevnad. Från att implementera en robust direktlinje för visselblåsare och incidentrapportering till spårning av risker inom interna och tredjeparts aktiviteter, ger OneTrusts Etik-lösning tydliga insikter till ledningen och påskyndar utförandet av uppgifter.

OneTrusts lösning för etik & efterlevnad

dataetik

Dataetik & riskhantering

Utnyttja flexibla och färdigbyggda risk metodologier och bedömningar för att identifiera, övervaka och mitigera risker

Checklist-SVG-GreenBlack

Uppförandekod & policyhantering

Hantera policyer och uppförandekoder genom olika affärsenheter, stakeholders och språk i en centraliserad lösning

ComputerScreen-SVG-GreenBlack-1

Beredskapsutbildning

Främja en etisk kultur i din organisation med flexibel efterlevnads-utbildning i form av e-lärande

tredjeparts due diligence

Tredjeparts due diligence

Automatisera din leverantörsprocesser för due diligence för att hålla koll på vilka tredjeparter som är säkra att göra affärer med och identifiera eventuella fallgropar

whistle

Direktlinje för visselblåsare & ärendehantering

Gör det möjligt för visselblåsare att rapportera incidenter och hantera effektivt arbetsflödet för en utredning

GavelLegal-SVG-GreenBlack

Intressekonflikt

Förhindra mutor och intressekonflikt genom att övervaka förfrågningar och avslöjanden i ditt företag

Onetrust All Rights Reserved