Operationalisera ditt program för datastyrning

Organisationer kan utnyttja OneTrusts lösning för datastyrning för att centralisera och automatisera program för datahantering. Från första upptäckten av data till affärsinblick, OneTrust hjälper dig att känna till din data, lagarna som gäller och hur du använder den informationen för att ge affärsvärde och visa efterlevnad.

 

Begär en demo

OneTrust lösningar för datastyrning

DiscoverIcon-1

Dataupptäckt

Känn till din data med automatiserad, AI-driven dataupptäckt & klassificering

Person_Center-SVG-GreenBlack (1)

Förfrågningar om användning av data

När verksamheten behöver tillgång till data, hantera förfrågningar om dataanvändning och automatisera datatillgång.

Checklist-SVG-GreenBlack

Datakatalog

Skapa en central vi av dina datatillgångar och underlätta tillträde och insikter

DiscoverIcon-1

Datalagring & radering

Hantera och upprätthåll lagringspolicyer och radering av data, drivs av DataGuidance bevakning av regleringar

icon-5 (1)

Datastyrning

Upprätthåll affärsordlistor, dataordböcker och hantera policyer

ComputerScreen-SVG-GreenBlack-1

Datahärkomst

Visualisera dataflöden och relationer mellan dina datatillgångar och ditt datastyrningsprogram

Onetrust All Rights Reserved