Förenkla hanteringen av ditt dataskyddsprogram med OneTrust

Globala dataskyddsslagar som GDPR, CCPA och andra har krävt att organisationer ändrar på sättet de tänker kring dataskydd. Nu måste organisationer hitta sätt att effektivt hantera begäranden från registrerade, noggrant dokumentera behandlingsaktiviteter och dataöverföringar och hålla sig uppdaterade i ett snabbt utvecklande landskap av regelverk. OneTrust erbjuder kraftfulla och lättanvända efterlevnadslösningar som är specialbyggda för att lösa dessa utmaningar i stor skala – vilket gör att organisationer kan förenkla sin hantering av dataskyddsprogram.

OneTrust utnämnd till ledare i den senaste publikationen av Forrester Wave ™: Privacy Management Software, Q1 2020.

Ladda ner rapporten från Forrester för att ta reda på hur OneTrust dominerar sin sektor när det gäller strategi, aktuellt utbud och marknadsnärvaro.

Läs rapporten

OneTrust hantering av dataskyddsprogram

Automatisering av konsekvensanalyser och bedömningar

PIA | DPIA | PbD | InfoSec

Datakartläggning och inventarier

Register av behandling | Inventarier | Gränsöverskridande överföringar

Jämförande analys av dataskyddsprogram

Jämförelse mot andra industrier & företag

Mognad & planering

Bedömning av mognad | Flertal strukturer | Åtgärder

OneTrust DataGuidance

Portal av lagar & förordningar | Förbyggda mallar | Fråga en analytiker

Targeted Data Discovery

Targeted Data Discovery

Upptäck data | CRM & HRIS Integrationer

Starta en gratis provperiod idag!

Ta reda på om OneTrusts program för dataskyddshantering passar dig.

Testa verktygen med en 14-dagars kostnadsfri provperiod innan du köper.

Prova kostnadsfritt

Skala registerföring, identifiera risker & följ åtgärdsinsatser

Automatisering av konsekvensanalyser och bedömningar | Datakartläggning och inventarier

OneTrust ger dig fullständig synlighet i olika dataskyddsprojekt genom hela din organisation. Få bättre förståelse för riskkällor och mät ditt dataskyddsprograms inverkan för att minska dessa risker och skydda dina kunders och anställdas integritet. Effektivisera bedömningar och konsekvensanalyser, bygg datainventarier och kartor samt automatisera ett inbyggt dataskydd i hela din organisation. Generera enkelt anpassade rapporter, spåra data när det flyter genom din organisation och samla och centralisera data över hela din organisation med bedömningsteknologi byggd för dataskyddsteam.

Ha koll på ditt efterlevnadsprograms mognadsnivån & bygg ett effektivt efterlevnadsprogram

Mognad och planering | Jämförande analys av dataskyddsprogram

Mät din organisations mognad mot en dynamisk ram av globala dataskydds- och säkerhetslagar och ramar för CCPA, GDPR, Privacy Shield, BCR (controllers and processors) och APEC CBPR. Förbered dig bättre för efterlevnad genom att jämföra din dataskyddsmognad mot 300+ andra företag i din bransch eller region, eller företag i liknande storlek. Prioritera krav för att planera och bygga din efterlevnadsplan baserad på flaggade risker och identifierade luckor från beredskapsbedömningar och få synlighet och klarhet på lednings-nivå när det gäller myndighetskrav genom att förse tydlig, kortfattad och detaljerad rapportering.

Håll dig uppdaterad med den mest omfattande övervakningen av dataskydds-, säkerhets- och tredjepartsrisker

OneTrust DataGuidance

OneTrust DataGuidance är en dynamisk övervakningsplattform för regelverk som ger organisationer de verktyg de behöver för att fatta rätt beslut för att bygga ett framgångsrikt efterlevnadsprogram. Plattformen har organiserat, sammanfattat och gjort hundratals globala dataskydds- och säkerhetslagar och ramverk sökbara. Med 20 års verksamhet på marknaden innehåller OneTrust DataGuidance över tio tusen tillhörande mallar, vägledning, rättspraxis och resurser. Dagliga uppdateringar och regionspecifika insikter som spänner över 300 jurisdiktioner möjliggörs av ett bidragande nätverk med 500 advokater och 20 interna juridiska övervakare.

Skala registerföring, identifiera risker & följ åtgärdsinsatser

Automatisering av konsekvensanalyser och bedömningar |Datakartläggning och inventarier

OneTrust Targeted Data Discovery ger organisationer en förståelse för vilka data de har, hur de används och ger möjlighet att vidta nödvändiga åtgärder för att på ett korrekt sätt uppfylla begäranden för att visa efterlevnad av globala regleringar. Verktyget integreras djupt med OneTrusts lösning för hantering av registrerades rättigheter för att hjälpa till att hitta och hämta information i olika system för ett helt automatiserat och snabbare uppfyllande. “Sök upp” de registrerades data automatiskt i moln och lokala system, upprätthåll säkerhetsstandarder med dataövervakning, arbetsflöden för godkännande och integration med branschledande hanteringsverktyg för tredjeparts IT-tjänster.

Varför välja OneTrusts lösning för dataskyddshantering?

Snabbt & enkelt

Kom igång snabbt med Targeted Data Discovery och intuitiva arbetsflöden

Efterlev globala dataskyddslagar

Kom igång på bara några timmar, inte veckor, med snabbstartade installationer och enkla guider i plattformen

Håll dig uppdaterad

Integrera ett inbyggt dataskydd i dina vanligaste arbetsflöden för kontinuerlig efterlevnad

Intelligent riskreducering

Hitta riskområden och få tillgång till kraftfull, inbäddad regulatorisk vägledning för att mitigera risker

Effektiva träningsverktyg

Centralisera register för efterlevnad och generera enkelt anpassade rapporter

Fullt integrerad

Utnyttja djupt integrerade OneTrust-moduler som växer starkare tillsammans

Onetrust All Rights Reserved