Hur OneTrust kan hjälpa

OneTrust hjälper både dataexportörer och dataimportörer med europeiska dataskyddsstyrelsens (EDPB) riktlinjer med en förbättrad uppsättning av verktyg, vägledning och mallar. OneTrusts Schrems II-lösning hjälper dataexportörer att genomföra EDPBs färdplan i 6 steg. Detta sker genom mallar för att utvärdera tredjeländer, TIAs (Transfer Impact Assesments) och utvärdera effektiviteten av kompletterande åtgärder. OneTrust hjälper dataimportörer med holistiska data- och säkerhetsprogram genom OneTrust dataskydd-, säkerhet- och verksamhetsstyrningsplattform. Vilket säkerställer korrekta operativa processer, tekniska kontroller och att efterlevnadsmekanismer har implementerats i hela organisationen.

Assess-Third-Countries 2

Identifiera dataöverföringar och mekanismer som används med hjälp av OneTrusts datakartläggning

 • Identifiera och visualisera dataöverföringar från EU till tredjeland​
 • Filtrera enkelt utifrån överföringsmekanismer för att prioritera dataöverföringar som bygger på Privacy Shield, standardavtalsklausuler (SCC) och bindande företagsregler (BCR)
 • Dokumentera alternativa överföringsmekanismer vid användning av Privacy Shield
COVID-19-Assessments 3

Bedöma leverantörer som förlitar sig på standardavtalsklausuler med hjälp av OneTrusts hantering av leverantörsrisker

 • Utvärdera leverantörer som förlitar sig på standardavtalsklausuler med hjälp av fördefinierade valideringsmallar för standardklausuler
 • Utvärdera likvärdigheten för tredjeland och huruvida leverantören omfattas av lagar om myndighetsövervakning
 • Dokumentera ytterligare styrmedel som kan läggas in för GDPR-motsvarande skydd
Vendorpedia-Exchange-1 4

Minska arbetsbördan kring leverantörsbedömningar med hjälp av Vendorpedia Exchange

 • Utnyttja utvärderingar som en tjänst genom Vendorpedias uppföljningstjänster
 • Få åtkomst till färdiga bedömningar och leverantörsprofiler för över 70 000 leverantörer via Exchange
 • Om vi inte har den bedömningen du behöver samarbetar våra experter direkt med din leverantör för att slutföra bedömningen, vilket sparar tid och arbete för ditt team
Assess-Vendors 5

Hantera risker och åtgärder efter leverantörsbedömningar

 • Granska risker som flaggats i leverantörsbedömningar och fastställ nästa steg genom en riskbaserad strategi
 • Hantera kontrakts- och DPA-uppdateringar samt livscykler för leverantörsamarbetet från början till slut
 • Koppla resultaten till din datakarta för kontinuerlig övervakning och uppdaterade databehandlingsregister
Schrems-II-DataGuidance

Få omedelbara uppdateringar om Schrems II-nyheter och vägledningar med OneTrust DataGuidance™

 • Håll dig uppdaterad om vägledningar från EDPB och DPA
 • Få tillgång till vår Schrems II-portal där du hittar nyheter, utlåtanden och vanliga frågor
 • Använd jämförelsetabeller för dataöverföring för att jämföra adekvans och likvärdighet för tredjeland
 • Baserat på ett samarbetsnätverk med över 500 advokater och 40 anställda juridiska analytiker

Önskar du lära dig mer?

Begär en 1:1 demo och lär dig mer om hur OneTrust kan hjälpa till med Schrems II

Begär en demo
Onetrust All Rights Reserved