Webinar

Inspelat webinar: Skapa ett globalt dataskyddsprogram

Featured Image

Se vårt inspelade webinar: Skapa ett globalt dataskyddsprogram

GDPR ändrade hur människor och företag tänker kring dataskydd. Den gränsöverskridande omfattningen och höga böter för bristande efterlevnad tvingade företag att implementera kontinuerliga, operativa och dataskydds-fokuserade initiativ, vilket har förändrat företags interaktion med kunder, anställda och leverantörer.

GDPR har varit en katalysator för nya dataskyddslagar över hela världen – bland annat banbrytande nya bestämmelser i Kalifornien, Brasilien, Indien med mera – vilket innebär att globala företag måste omvärdera sin dataskyddsefterlevnad i en värld av växande regelkrav.

I det här webinaret fokuserar vi på att:

− Ge dig en förståelse för den nuvarande miljön för regelverk

− Lära dig strategier och taktiker för att hantera ett globalt dataskyddsprogram

− Gå igenom innebörden av GDPR, CCPA och andra globala dataskyddslagar

− Visa dig hur du skapar ett dataskyddsprogram som uppfyller de övergripande kraven i olika dataskyddslagar

Kika in webinaret nu att lära dig bästa praxis kring att skapa ett globalt dataskyddsprogram!

Få tillgång till resurs

Varför är denna information användbar för oss? De resurser vi tillhandahåller dig på vår webbplats angående våra produkter och studier är immateriella rättigheter för OneTrust. För att skydda denna immateriella egendom ber vi om din kontaktinformation så att vi kan verifiera din identitet innan du ger dig tillgång till dessa resurser.

Du hittar mer information om dina rättigheter och hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.