Webinar

Inspelat webinar - Vad du behöver veta: EDPB's uppdaterade riktlinjer för samtycke under GDPR

Featured Image

Den 4 maj 2020 publicerade Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) uppdaterade riktlinjer för samtycke, med två huvudrekommendationer. Uppdateringen hjälper till att klargöra giltigheten av samtycke när användare interagerar med “cookie-väggar”, eller scrollar eller bläddrar på en webbsida. Se vårt webinar där vi går igenom de uppdaterade riktlinjerna och dess inverkan på metoder för hantering av samtycke i din organisation.

Se webinar nu!

Varför är denna information användbar för oss? De resurser vi tillhandahåller dig på vår webbplats angående våra produkter och studier är immateriella rättigheter för OneTrust. För att skydda denna immateriella egendom ber vi om din kontaktinformation så att vi kan verifiera din identitet innan du ger dig tillgång till dessa resurser.

Du hittar mer information om dina rättigheter och hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.