Video

OneTrust GRC demo

Featured Image

Hantering av styrning, risk och efterlevnad är en storskalig aktivitet där intressenter från alla företagsfunktioner är involverade. GRC-lösningar kräver traditionellt omfattande kundspecifik utveckling och professionella tjänster. I den digitala företagsmiljön är förmågan att agera snabbt och att anpassa sig avgörande konkurrensfördelar. Implementering av riskhantering i dagliga aktiviteter är nyckeln till ett effektivt GRC-program.

OneTrust GRC är en lösning som skapades med tanke på alla intressenter. Det gör det möjligt för ditt företag att skapa en flexibel bas enligt din organisationsstruktur och att känna igen omfattningen av din riskexponering.

I videon ger vi dig en överblick över vad OneTrust GRC-plattformen kan erbjuda.

GRC demo video

Varför är denna information användbar för oss? De resurser vi tillhandahåller dig på vår webbplats angående våra produkter och studier är immateriella rättigheter för OneTrust. För att skydda denna immateriella egendom ber vi om din kontaktinformation så att vi kan verifiera din identitet innan du ger dig tillgång till dessa resurser.

Du hittar mer information om dina rättigheter och hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Onetrust All Rights Reserved