Blogg

Vi lanserar OneTrust DataDiscovery: AI-driven dataidentifiering och klassificering

Featured Image

Data finns överallt och driver ekonomi, teknik och appar omkring oss. Data är också en central del för effektiva program för dataskydd, säkerhet och tredjepartsrisk.

Om ett företag inte vet vad för data de har, hur kan de då skydda denna data? Om en person gör en åtkomstbegäran, hur kan ett företag då svara på ett korrekt sätt om de inte förstår vilka data som länkar till den personen? Hur kan ett företag hålla reda på hur data delas mellan system och appar, och med tredje (och fjärde…och femte…) parter?

Att känna till dina data är en viktig komponent för program för dataskydd, säkerhet och tredjepartsrisk, och nu har OneTrust lanserat OneTrust DataDiscovery för att hjälpa organisationer att uppfylla detta kritiska behov.

Vad är OneTrust DataDiscovery?

OneTrust DataDiscovery är en heltäckande lösning för dataidentifiering och klassificering integrerad i hela OneTrust-plattformen.

OneTrust DataDiscovery hjälper företag att förstå vilka data de har i alla system och resurser (moln, lokalt, legacy) och alla datatyper (strukturerade, ostrukturerade, halvstrukturerade).

Tekniken hjälper kunder att automatiskt uppfylla åtkomstbegäranden enligt GDPR, CCPA, LGPD, PDPA med flera, samt visa efterlevnad med inbyggd rapportering och styrning.

Vad gör OneTrust DataDiscovery unikt?

OneTrust DataDiscovery är byggt av samma team som skapade den mest använda plattformen för hantering av dataskydd, säkerhet och tredjepartsrisk. OneTrust DataDiscovery innehåller:

 • 500+ färdiga systemintegrationer: OneTrust DataDiscovery levereras med hundratals färdiga integrationer som hjälper dig att kategorisera och klassificera data i alla system.
 • Anpassat integrationsverktyg: Om du behöver en integration utöver de 500+ som OneTrust DataDiscovery levereras med, kan du enkelt bygga din egen med vårt plugin-verktyg.
 • Alla datakällor och system: OneTrust DataDiscovery fungerar oavsett var dina data kommer ifrån eller i vilka system och program som data kan finnas. Detta inkluderar strukturerade, ostrukturerade och halvstrukturerade datakällor samt molnbaserade, lokala och äldre system.
 • Agera utifrån Data Discovery skanningar och insikter: Eftersom OneTrust DataDiscovery är integrerat i OneTrust-plattformen kan kunder agera på insikter från dataidentifiering via andra OneTrust-appar. Du kan till exempel automatiskt behandla en åtkomstbegäran från en registrerad med hjälp av data som har identifierats för den personen.
 • Intelligens från OneTrust Athena™: Gör dataidentifiering och klassificering smartare med OneTrust Athenas inbyggda artificiella intelligens och identifiering via robotautomation.
 • Kunskap från OneTrust DataGuidance™: Att veta vilka data du har är en sak, men att veta om dessa data efterlever den senaste lagstiftningen, vägledningen och verkställighetsåtgärder gör program för dataskydd, säkerhet och tredjepartsrisk fullständiga. OneTrust DataGuidance-databasen stöder OneTrust DataDiscovery med regulatorisk insikt.

Hur fungerar OneTrust DataDiscovery?

OneTrust DataDiscovery slutför den heltäckande processen från identifiering till demonstration av efterlevnad och fungerar i fem viktiga steg: hitta, identifiera, korrelera, uppfylla och efterleva.

 1. Hitta din data: Identifiera alla dina system och dataresurser och populera automatiskt informationen i dynamiska datainventarier.
 2. Identifiera, kategorisera och klassificera dina data: Nyttja över 500 färdiga integrationer, eller bygg dina egna via det anpassade integrationsverktyget. Identifiera data i varje system, inklusive strukturerade och ostrukturerade källor och molnbaserade, lokala och äldre system.
 3. Korrelera data till personer: Länka data till identiteter för att förstå var all data för en individ finns genom hela företaget.
 4. Uppfyll åtkomstbegäranden från registrerade: Automatisera slutförandet av åtkomstbegäranden (åtkomst, radering med mera) från intag till slutförande.
 5. Efterlevnad av globala regleringar: Följ GDPR, CCPA, LGPD, PDPA med flera med visuella rapporter för efterlevnad, förslag från OneTrust DataGuidance, länkade samtyckesregister, intelligent intrångsrespons med mera.

Hur passar OneTrust DataDiscovery in i den bredare OneTrust-plattformen?

Med OneTrust DataDiscovery får våra kunder tillgång till den mest fulländade tekniken för att lösa utmaningar kring dataskydd, säkerhet och tredjepartsrisk. Kunderna kan “känna till sin data” med OneTrust DataDiscovery, “känna till lagarna” med OneTrust DataGuidance, och använda den kunskapen för att på ett intelligent sätt automatisera efterlevnad över hela plattformen med OneTrust Athena.

Dessa tre tekniker utgör den kärnan av intelligens i OneTrust-plattformen – och är inbyggda i alla våra appar, inklusive OneTrust Privacy, Vendorpedia, PreferenceChoice, GRC och Ethics.

Intresserad av en demo? Begär en demo här.