Guide

GDPRs 8 grundläggande rättigheter för registrerade

Featured Image

Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) beskriver 8 grundläggande rättigheter för registrerade, samt rätten att återkalla samtycke. Detta garanterar vissa individuella rättigheter i samband med behandling av personlig information.

Ladda ner infographic för mer information.

Få tillgång till resurs

Varför är denna information användbar för oss? De resurser vi tillhandahåller dig på vår webbplats angående våra produkter och studier är immateriella rättigheter för OneTrust. För att skydda denna immateriella egendom ber vi om din kontaktinformation så att vi kan verifiera din identitet innan du ger dig tillgång till dessa resurser.

Du hittar mer information om dina rättigheter och hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Onetrust All Rights Reserved