Rapport

OneTrust utnämnd till ledare i The Forrester Wave™: Privacy Management Software 2020​

Högsta poäng i alla tre “High level”-kategorierna

Enligt Forrester är det “Blandningen av dataskyddsskompetens, en oöverträffad kunskapsbas, tankeledarskap och ett hyper-agilt ingenjörsteam som styrker utbudet från OneTrust.”
Forrester utsåg OneTrust till en ledare baserad på analys av tre av de högsta kategorierna: strategi, aktuellt utbud och marknadsnärvaro. OneTrust fick de högsta totala poäng i alla dessa kategorier bland alla 15 utvalda leverantörer. Ladda ner Forrester-rapporten för att ta reda på hur OneTrust leder branschen i vision och utförande

Forrester Wave: Privacy Management Software, Q1 2020, Forrester Research, Inc., March 30, 2020​
The Forrester Wave™ is copyrighted by Forrester Research, Inc. Forrester and Forrester Wave™ are trademarks of Forrester Research, Inc. The Forrester Wave™ is a graphical representation of Forrester’s call on a market and is plotted using a detailed spreadsheet with exposed scores, weightings, and comments. Forrester does not endorse any vendor, product, or service depicted in the Forrester Wave™. Information is based on best available resources. Opinions reflect judgment at the time and are subject to change.

Få tillgång till resurs

Varför är denna information användbar för oss? De resurser vi tillhandahåller dig på vår webbplats angående våra produkter och studier är immateriella rättigheter för OneTrust. För att skydda denna immateriella egendom ber vi om din kontaktinformation så att vi kan verifiera din identitet innan du ger dig tillgång till dessa resurser.

Du hittar mer information om dina rättigheter och hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Onetrust All Rights Reserved