Guide

EDPBs färdplan i 6-steg

Featured Image

Den 18 juni 2021 antog EDPB sina slutliga rekommendationer om kompletterande åtgärder för överföring av data till ett tredjeland för att hjälpa dataexportörer att fortsätta följa EUs dataskyddslagstiftning. I de sista rekommendationerna ingår en färdplan i 6-steg som syftar till att hjälpa organisationer med utvärderingar från tredjeland och identifiera de kompletterande åtgärder som är nödvändiga för att överföra data till ett tredjeland. Denna infographic utforskar de 6-stegen på EDPBs färdplan.

Ladda ner infographic

Varför är denna information användbar för oss? De resurser vi tillhandahåller dig på vår webbplats angående våra produkter och studier är immateriella rättigheter för OneTrust. För att skydda denna immateriella egendom ber vi om din kontaktinformation så att vi kan verifiera din identitet innan du ger dig tillgång till dessa resurser.

Du hittar mer information om dina rättigheter och hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Onetrust All Rights Reserved