Pressrelease

OneTrust lanserar Athena - motor för AI och robotautomation

OneTrust Athena använder AI och robotautomation för att integrera intelligens, analys och automation i världens mest använda teknikplattform för dataskydd, säkerhet och tredjepartsrisk.

Genom användning av AI-drivna bots direkt I OneTruts plattform tillför OneTrust Athena en betydande automation till organisationers efterlevnads– och riskhanteringsprogram, de främsta användningsområdena inkluderar: 

  • Upptäckt och klassificering av data i strukturerade och ostrukturerade datamängder
  • Automatisering av de komplexa kombinationer av steg som krävs för att besvara en åtkomstbegäran från en registrerad under GDPR och CCPA
  • Tolkning av lagstadgad data för att identifiera risker som är specifika för en organisations profil 
  • Förutsäga samt göra intelligenta förslag om oidentifierade risker och åtgärder

OneTrust Athena drivs av intelligens från OneTrust DataGuidance, en programvara för research av reglering, som är integrerad över hela OneTrust-plattformen för att spara tid och underlätta för organisationer att kontinuerligt följa globala dataskydds- och säkerhetslagar och ramverk. OneTruts kunder kan nu utnyttja AI och robotautomation för att bättre förstå känslig data, förutsäga risker och föreslå åtgärder samt optimera interna arbetsflöden som är nyckeln till att upprätthålla ett robust efterlevnadsprogram.

“OneTrust Athena ger mer intelligens och automatisering till OneTrust-plattformen”, säger Kabir Barday, CEO och Fellow of Information Privacy (FIP). ”Kunder kan mer effektivt automatisera åtkomstbegäranden från registrerade, på ett intelligent sätt flagga dataintrång, automatisera processer med hög risk och mer med OneTrust Athena. Den kraftfulla AI-motorn hjälper våra kunder att lägga mer automatisering och intelligens i deras arbetsflöden för dataskydd, säkerhet och förtroende.”

 
Följ oss  LinkedIn för mer nyheter om OneTrust!


Media Contact: 
Kathryn Thompson
Public Relations
[email protected]