Vår produktportfölj


Verarbeitungsverzeichnis

Datakartor

Inventarier och behandlingsregister

 • Sätt upp en aktuell datakarta av dataflöden och fullständiga behandlingsregister
 • Tillämpa en strategi för att minska risken för att säkerställa efterlevnad
 • Upprätthålla övergripande överensstämmelse med utvecklande poster och rapporter
 • Få åtkomst till flödesdiagram och upprätthålla aktuell datakartläggning
Bewertungsautomatisierung

Automatisering av utvärderingar

PIA, DPIA, PbD och InfoSec

 • Operera integriteten genom privacy by design, PIA och DPIA-processer för att respektera och säkerställa efterlevnad
 • Utnyttja OneTrust-biblioteket med utvärderingsmodeller och skapa eller importera din egen modell
 • Främja antagandet av PIA över hela organisationen med hjälp av praktiska språk och verktyg
 • Minska risker med relevant rapportering och rekommendationer om riskreducering
hero-image

DataGuidance™ by OneTrust

Central portal för lagar och förordningar

 • Bläddra bland nyheterna och få varningar om lagar och förordningar, beslut och rättspraxis
 • Använd effektiva sökportaler för att förstå kraven i andra internationella integritetslagar
 • Granska och jämföra förordningar från flera jurisdiktioner med jämförelsetabeller
 • Få åtkomst till mer än 200 modeller och checklistor från handledare
Targeted Data Discovery

Targeted Data Discovery™ (Riktad data discovery)

Åtkomst, radering och portabilitet

 • Snabba upp processen att svara på förfrågningar från registrerade genom att automatisera dataåterställning inom systemen
 • Integrera tredjepartsverktyg för att automatiskt upptäcka och återställa data över flera plattformar
 • Använd lösningen Targeted Data Discovery för att komma åt, radera, överföra eller bearbeta data för andra ändamål
Vorfallreaktion

Händelse och överträdelse

Bedömningar, anmälan och rapportering

 • Följ utvecklingen av svaret på kränkningar och se till att ditt team uppfyller anmälningsfristerna
 • Börja utredningar snabbare med hjälp av integrationer med dina befintliga system för system för övervakning av brott
 • Svara snabbt och konsekvent med automatiserade regelbaserade arbetsflöden
 • Engagera rätt team och underlätta kommunikation mellan intressenter
Maturity & Planning

Mognad och planering

Bedömning av efterlevnad

 • Mät organisatoriska framsteg mot den utvecklande ramen för globala integritets- och säkerhetslagar
 • Prioritera krav för planering och utveckling av en efterlevnadsplan baserad på riskrapporter och identifierade luckor
 • Få långsiktig synlighet och tydlighet i lagstadgade krav med detaljerade rapporter
Benchmarking

Jämförande analys av program

Jämförelse med industrikollegor

 • Dela din beredskapsnivå och jämföra ditt program anonymt med andra organisationer
 • Utvärdera organisationens beredningsnivå jämfört med andra organisationer i din bransch eller region
 • Se jämförande analyser per region, enligt lag, efter verksamhetssektor eller företagets storlek
Onetrust All Rights Reserved