Förenkla din riskhantering med en flexibel plattform och AI-driven teknologi

Checklist-SVG-GreenBlack

Operationalisera ditt program för cybersäkerhet

Utnyttja “out-of-the-box” ramverk för cybersäkerhet inklusive lokala standarder runt om i världen, skräddarsy enkelt kontroller till din unika affärsverksamhet och optimera rutiner för kontrollhantering genom att identifiera relaterade kontroller över ramarna.

operations-icon

Uppgradera till en smidig GRC-plattform

Utnyttja OneTrusts flexibla riskinfrastruktur för att stödja din organisation genom förändringar på marknaden. Se till att ha stakeholders i dina traditionella tre försvarslinjer för att övervaka risker och mitigera dessa längs ett styrt arbetsflöde.

ai

Skapa ett intelligent program för riskhantering

Utnyttja OneTrust Athena AI för att kartlägga omfattningen av din riskexponering och övervaka din efterlevnad med den största databasen över globala dataskydds- och säkerhetsregleringar, OneTrust DataGuidance.

Vår produktportfölj


20191118-OTGRC-Risk-History-Timeline-1440x1024-1

IT och säkerhetsriskhantering

 • Anslut din digitala infrastruktur och mät risken över din verksamhet i din GRC-plattform
 • Designa och tillämpa din metod för riskbedömning över det ramverk du väljer, eller använd en anpassad metod med vårt flexibla ramverk
 • Inse omfattningen av din riskexponering med vår robusta kartläggning av hot
Exchange

Hantering av leverantörsrisk

 • Hantera risk i ditt utökade företag och relationer med tredje part
 • Leverera en komplett leverantörsinventering med OneTrust Vendorpedia och vendor exchange
 • Effektivisera kontrakthantering med teknik och tjänster för att automatisera utvärderingar och hantera efterlevnad av utestående frågeformulär
Risk-Dashboard-2

Affärs och operativ riskhantering

 • Kvantifiera risk med meningsfulla mått för att mäta potentiell affärspåverkan
 • Ge information om dagliga taktiska aktiviteter som förekommer på ditt företag
 • Etikett och indexinformation för insamling till rapportering på ledningsnivå
COnsumer-request

Dataskyddssäkerhet

 • Bekämpa cyberrisk och upprätthåll efterlevnadskrav i det digitala landskapet över hela ditt företag
 • Skydda ditt företag och upprätthåll konsumenters dataskyddsrättigheter genom detaljerade register för samtycke och preferenser
 • Skanna och övervaka webbplatsspårningsteknik över konsumentvänliga kontaktpunkter
20200407-Incident-Scope-1440-x-1024

Incidenthantering

 • Upprätthåll incidenter och svara på dataintrång för att undvika och minimera förluster
 • Utöka incidentrapportering till personer inom och utanför din organisation
 • Utför och klassificera problem med ett guidat arbetsflöde och samarbeta med intressenter med vår säkra kommunikationsportal eller delegera och tilldela uppgifter till relevanta parter
Audit-Details1

Revisionshantering

 • Standardisera arbetsdokument för att hjälpa internrevision
 • Dokumentera bevis och engagera medarbetare genom att inleda intervjuer
 • Leverera hela rapporten och rekommendationerna med sammanfattade resultat inom OneTrust GRC-plattformen
 • Testa kontrolldesign och uppdatera automatiskt effektivitetspoäng baserat på revisionsresultat
20200410-Policy-Save-Section-MOCK

Policyhantering

 • Utveckla policyer och företagsrutiner i linje med dina affärsmål och riskhantering
 • Länka kontroller direkt till policyramen för proaktiv övervakning av aktiviteter
 • Samarbeta om policyutveckling med uppdelat ansvar genom ett guidat arbetsflöde
 • Hantera godkännande, publicering och distribution samt intyg för att bekräfta mottagande och förståelse
Business-Continuity

Kontinuitet i verksamheten

 • Planera för värsta fall-scenarier för att skydda din nuvarande verksamhet från potentiella hot mot ditt företag
 • Förbered dig på händelser vid katastrofåterhämtning och stöd alternativa processer och infrastruktur för att skydda ditt företag mot värsta möjliga scenarier
Onetrust All Rights Reserved