OneTrust Etik och efterlevnad


Person_Center-SVG-GreenBlack (1)

Kultur & engagemang

Engagera, utbilda och ge anställda möjlighet att skapa en etisk kultur i din organisation

Caution-SVG-GreenBlack (1)

Riskhantering

Identifiera, hantera och lindra risker för etik och efterlevnad med automatiserade arbetsflöden och uppgifter som effektiviserar ditt teams arbetsbelastning

ComputerScreen-SVG-GreenBlack-1

Datadriven insikt

Håll dig uppdaterad om lagstadgade uppdateringar och använd rapporter i realtid och dashboards för att fatta beslut

Ethics_FeatureImage_01-1-1

Skapa en kultur för etik inom din organisation

 • Förse anställda med verktyg och resurser som de behöver för att skapa en mer etisk företagskultur
 • Skapa utkast, redigera och publicera din uppförandekod centralt och håll koll på anställdas intyg
 • Automatisera intaget och granska processen för intressekonflikter, presenter och underhållning och andra upplysningar
 • Använd interaktiva digitala kurser för att öka medvetenheten inom organisationen
 • Tillhandahåll säkra, konfidentiella och lättillgängliga rapporteringskanaler för visselblåsare
Ethics_FeatureImage_02-1-1

Hantera risk inom etik och efterlevnad

 • Identifiera och hantera automatiskt personalbaserad risk genom dynamiska informationsformulär
 • Utnyttja dynamiska leverantörsbedömningar för att förbättra due diligence från tredje part
 • Samarbeta med teammedlemmar för att mildra identifierad risk med flexibla arbetsflöden, kommentarer, tilldelade deluppgifter, deadlines
 • Genomför effektiva utredningar med en 360-graders syn på risken som vissa individer och tredje parter utgör för din organisation
 • Förstå etik och efterlevnadsrisk i ditt företags riskhantering med en integrerad plattform
Ethics_FeatureImage_03-1-1

Förbättra över tiden genom datadriven insikt

 • Förstå omedelbart trender inom din organisation, eller gå in på källdata för att noggrant undersöka enskilda anställda, risker, avslöjanden och utredningar
 • Presentera ditt fall för strategiska initiativ, visa på effektiv efterlevnad för tillsynsmyndigheter och fördjupa dig i detaljer för att snabbt utföra dina dagliga uppgifter
 • Inspektera detaljerna med länkar som tar dig tillbaka till källan, vilket hjälper dig att undersöka individer, avslöjanden och etikincidenter på djupet
 • Ladda omedelbart ner Excel- eller PDF-rapporter, schemalägg rapporter som skickas ut regelbundet och integrera med andra verktyg för att förstärka etisk data i ditt företagssystem
EthicsBrowserImage-1-1

Se hur OneTrust kan hjälpa till att ditt etik- och efterlevnadsprogram

Är du redo att lära dig mer om hur OneTrust kan hjälpa dig med ditt program för etik och efterlevnad och bygga en etisk kultur inom din organisation? Begär en demo med våra etikexperter idag.

Begär en demo

Etik och efterlevnadsprodukter


Checklist-SVG-GreenBlack

Uppförandekod & policyhantering

Hantera policyer och uppförandekoder genom olika affärsenheter, stakeholders och språk i en centraliserad lösning

ComputerScreen-SVG-GreenBlack-1

Beredskapsutbildning

Främja en etisk kultur i din organisation med flexibel efterlevnads-utbildning i form av e-lärande

GavelLegal-SVG-GreenBlack

Intressekonflikt

Förhindra mutor och intressekonflikt genom att övervaka förfrågningar och avslöjanden i ditt företag

whistle

Direktlinje för visselblåsare & ärendehantering

Gör det möjligt för visselblåsare att rapportera incidenter och hantera effektivt arbetsflödet för en utredning

tredjeparts due diligence

Tredjeparts due diligence

Automatisera dina leverantörsprocesser för due diligence för att hålla koll på vilka tredjeparter som är säkra att göra affärer med och identifiera eventuella fallgropar

Onetrust All Rights Reserved