Operationalisera ditt ESG program med OneTrust


Checklist-SVG-GreenBlack

Centralisera ESG data

Effektivisera insamling, samarbete och anpassning av ESG information till ramar, så som GRI, SASB, TCFD och statistik gällande intressenter från WEF. Leverera data och insikter till styrelser och chefer.

dataetik

Mät och hantera risk

Bedöm och ta itu med både interna ESG-risker och programmognad såväl som ESG-risker från tredje part.

ComputerScreen-SVG-GreenBlack-1

ESGIQ™ Forskning

Håll dig uppdaterad om förordningar, vägledning och trender inom ESG genom OneTrust ESGIQ™ och utnyttja användbara insikter baserade på dessa uppdateringar.

FeatureSectionImage_01 (1)

Underlätta och påskynda insamlingen av ESG-data

ESG-initiativ är omfattande och involverar många intressenter i näringslivet. Effektivisera datainsamling, samarbetet och anpassning till centrala ramverk och generera centraliserad rapportering och instrumentpaneler på styrelsenivå för att visa hur framgångsrika dina ESG-initiativ är.

FeatureSectionImage_02 (1)

Bedöm och åtgärda interna risker och brister

Brist på åtgärder mot interna ESG-initiativ kan på samma sätt som krav på dataskydd, säkerhet och annan styrning innebära stora risker för din verksamhet. Utnyttja färdiga mallar och risklogik för att bedöma interna ESG-mål och -initiativ, flagga och ta itu med risker samt mäta och utvärdera mognaden för ditt program.

FeatureSectionImage_03

Spåra ESG-praxis hos leverantörer och tredje part

Din organisation återspeglar de tredje parter som du arbetar med. Utnyttja ett centralt utbyte av data från tredje part och färdiga bedömningsmallar för att undersöka ESG-praxis hos dina partner och leverantörer och ta itu med den risk de utgör för din organisation.

FeatureSectionImage_04

Dra nytta av inbyggd expertis med ESGIQ

ESG-relaterade förordningar och bästa praxis förändras hela tiden. Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna, lagarna och riktlinjerna med OneTrust ESGIQ. Förutom nyheter och varningsmeddelanden förser även ESGIQ OneTrusts ESG-hanteringsplattform med användbara insikter och förslag för att förbättra ditt ESG-program.

ESG-Solutions_Video-Thumb-1

Lär dig mer om OneTrust ESG

Önskar du veta mer om hur OneTrust ESG kan hjälpa dig med miljö-, samhällsansvars- och styrningsinitiativ? Begär en kostnadsfri demo med våra experter idag.

Begär en demo
Onetrust All Rights Reserved