Integritetspolicy

Effektiv från 3 augusti 2020

Introduktion 

OneTrust (”OneTrust”, ”vi” eller ”oss”) erbjuder en plattform för dataskydd, säkerhet och riskteknik från tredje part och är värd för och deltar i evenemang globalt. Vi äger och driver också flera webbplatser (t.ex. onetrust.com och dataguidance.com) (individuellt ”Webbplats” och gemensamt ”Webbplatser”). Syftet med det här integritetsmeddelandet är att informera dig om hur vi samlar in, använder, lämnar ut och lagrar information om dig när du 

 • interagerar eller använder våra Webbplatser, inklusive när du hämtar material från vår resurssida eller ber om en demo 
 • registrerar dig och/eller deltar i något av våra evenemang (t.ex. PrivacyConnect eller PrivacyTech), webbseminarier eller de konferenser vi deltar i (som tillsammans kallas ”Evenemang”) 
 • använder någon av våra produkter, tjänster eller program (inklusive en testversion) (gemensamt sett ”Tjänsterna”) på något sätt. 

Vilken information samlar OneTrust in? 

Vi samlar in olika typer av information, bland annat information som identifierar eller kan identifiera dig som individ (”Personuppgifter”) enligt beskrivningen nedan. 

Information som du lämnar till oss: 

Från webbplatser eller Evenemang:Vi kan samla in Personuppgifter som du väljer att skicka till oss eller ge oss, till exempel genom vårt webbformulär för att be om en demo (eller liknande) eller när du registrerar dig för ett OneTrust-webbseminarium. Om du kontaktar oss via Webbplatserna registrerar vi vårt samtal. 

Från Tjänsterna:Vi tar emot och lagrar information som du lämnar direkt till oss. Vi samlar till exempel in Personuppgifter, som namn och e-postadress, när vi konfigurerar nya användare för att kunna ge tillgång till Tjänsterna. Vi kan samla in bland annat följande slags information direkt från våra kunder och deras användare: namn, användarnamn, e-postadresser, adresser, telefonnummer, jobbtitlar, transaktionsinformation (inklusive vilka Tjänster som köpts) samt andra kontaktuppgifter eller annan information som de väljer att tillhandahålla oss eller överföra till våra system i samband med att de använder Tjänsterna. 

Information som vi samlar in automatiskt: 

När du använder Webbplatserna:När du besöker Webbplatserna samlar vi in viss information som rör din enhet, till exempel enhetens IP-adress, refererande webbplats, vilka sidor din enhet har besökt och när din enhet besökte vår webbplats. 

När du använder Tjänsterna: 

 • Användningsinformation – vi registrerar användaraktivitet som de typer av Tjänster som våra kunder och deras användare använder, inställningarna på datorerna och prestandamätvärden för deras användning av Tjänsterna. 
 • Logginformation – vi loggar information, bland annat IP-adress (”Internet Protocol”), om våra kunder och deras användare när en av Tjänsterna används. 
 • Information som samlas in genom cookies och andra liknande tekniker – vi använder olika tekniker för att samla in information, bland annat genom att spara cookies på användarnas datorer. 
 • Kundfeedback – när du använder Tjänsterna kan du bli ombedd att ge feedback (t.ex. direkt i programvaran eller efter att du fått hjälp från vårt supportteam). Det är helt valfritt att ge feedback. 

Mer information finns i avsnittet Cookies och andra spårningstekniker nedan. 

Hur använder vi informationen? 

Webbplatser eller Evenemang:
Vi använder den information vi samlar in via våra Webbplatser så här: 

 • för att administrera vår webbplats, våra Evenemang och för vår interna verksamhet, som till felsökning, dataanalys, testning, statistik och undersökningar 
 • för att förbättra vår Webbplats så att innehållet presenteras på det mest effektiva sättet för dig och din dator 
 • till trendövervakning, marknadsföring och reklam 
 • i syften som tydliggörs för dig när du skickar in din information, till exempel för att uppfylla din begäran om en demonstration, för att ge dig tillgång till ett av våra webbseminarier eller faktablad eller för att ge dig information om våra Tjänster som du har bett om 
 • som en del av vårt arbete för att hålla vår Webbplats säker. 

Hur vi använder oss av dina Personuppgifter kan baseras på vårt berättigade intresse för att säkerställa nätverks- och informationssäkerhet och våra direkta marknadsföringssyften, eller så samtycker du till det (t.ex. när du ber om en demonstration). 

Tjänster: 

Vi kan använda den information vi samlar in från våra kunder och deras användare i samband med de Tjänster vi tillhandahåller av olika skäl, till exempel: 

 • när vi konfigurerar ett användarkonto 
 • när vi tillhandahåller, driver och underhåller Tjänsterna 
 • när vi behandlar och slutför transaktioner och skickar relaterad information, som transaktionsbekräftelser och fakturor 
 • när vi hanterar våra kunders användning av Tjänsterna, svarar på frågor och kommentarer och tillhandahåller kundtjänst och support 
 • när vi skickar tekniska aviseringar, uppdateringar, säkerhetsmeddelanden och administrativ kommunikation till kunder 
 • när vi undersöker och förhindrar bedrägliga aktiviteter, obehörig åtkomst till Tjänsterna och andra olagliga aktiviteter 
 • i andra syften som vi meddelar kunder och användare om. 

Vi använder dina Personuppgifter i det här sammanhanget baserat på det avtal som vi har med dig eller vårt legitima intresse för säkerhetssyften (t.ex. i förebyggande syfte och för undersökning av bedrägliga aktiviteter). Personuppgifter tas bort enligt villkoren i avtalet. Du kan utöva dina rättigheter gällande dina Personuppgifter genom att fylla i det här webbformuläret. 

Hur delar vi med oss av och lämnar ut information till tredje part? 

Vi delar med oss av och lämnar ut information (inklusive Personuppgifter) om våra kunder under följande begränsade omständigheter: 

Till leverantörer, konsulter och andra tjänsteleverantörer: 

Vi kan dela din information med tredjepartsleverantörer och -konsulter och andra tjänsteleverantörer som vi anställer för att utföra uppgifter åt oss. De här företagen är bland annat våra leverantörer av betalningslösningar, webbplatsanalysföretag (t.ex. till exempel Google Analytics), leverantörer av produktfeedback- eller supportprogram (t.ex. Salesforce), CRM-tjänsteleverantörer (t.ex. Salesforce), e-postleverantörer (t.ex. SendGrid) och andra. 

Om OneTrust får dina personuppgifter i USA och sedan överför informationen till en tredjepartsagent eller tjänsteleverantör för behandling, förblir OneTrust ansvarig för att se till att sådan tredjepartsagent eller tjänsteleverantör behandlar dina personuppgifter till den standard som krävs av tillämpliga dataskyddslagar, inklusive GDPR (se avsnitten nedan med rubriken ”Ytterligare information för användare i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) eller i Storbritannien (”UK”)” och” Internationell dataöverföring ”).

Evenemangssponsorer: 

När du deltar i ett evenemang eller webbseminarium som anordnas av OneTrust (t.ex. PrivacyConnect) frågar vi om du vill dela dina kontaktuppgifter med evenemangssponsorn. Beroende på vad du väljer kan vi dela dina kontaktuppgifter (t.ex. ditt namn, din e-postadress, ditt företagsnamn och ditt telefonnummer) med evenemangssponsorn. Du kan alltid välja att inte dela dina uppgifter med sponsorer, antingen vid registreringstillfället eller genom att skicka in en begäran. 

Verksamhetsöverföringar: 

Vi kan välja att köpa eller sälja tillgångar och kan dela och/eller överföra kundinformation i samband med utvärderingen och ikraftträdandet av sådana transaktioner. Om vi (eller våra tillgångar) förvärvas, eller om vi lägger ned verksamheten, går i konkurs eller går igenom någon annan kontrollförändring, kan Personuppgifter vara en av de tillgångar som överförs till eller förvärvas av en tredje part. 

Företag i OneTrust-koncernen: 

Vi kan också dela dina personuppgifter med våra moderbolag, dotterbolag och/eller filialer i syfte att följa det här integritetsmeddelandet. 

Skydd av OneTrust och andra:Vi förbehåller oss rätten att få tillgång till, läsa, bevara och lämna ut information om det är nödvändigt för att följa lagar och domstolsbeslut, verkställa eller tillämpa våra avtal med dig och andra avtal eller skydda OneTrusts rättigheter, egendom eller säkerhet, våra medarbetare, våra användare eller andra. 

Upplysningar p.g.a. nationella säkerhets- eller lagkrav: 

Vi kan under vissa omständigheter vara skyldiga att lämna ut dina personuppgifter enligt giltiga krav från myndigheter, till exempel för att uppfylla nationella säkerhets- och lagkrav. 

Säkerhet 

Vi vidtar lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda all information vi har i våra register mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst, utlämnande, ändring och förstörelse. 

ISO/IEC 27001:2013- och 27701:2019-certifierade 

OneTrust LLC:s integrerade hanteringssystem (IMS) är ISO/IEC 27001:2013- och ISO/IEC 27701:2019-certifierade enligt kraven i certifikaten som finns här respektive här. Under granskningen fastställdes den totala operativa effektiviteten för de utvalda delarna av kontrollområdena som ingår i OneTrusts IMS. 

SOC 2 

OneTrust LLC och OneTrust Technology Limited har granskats och fått en SOC 2-rapport om säkerhet, sekretess och tillgänglighet för OneTrusts tjänster. 

Tyvärr kan inte något företag eller någon tjänst garantera fullständig säkerhet. Obehörig åtkomst eller användning, maskin- eller programvarufel och andra faktorer kan när som helst äventyra säkerheten för användarinformationen. Bland annat skyddas ditt konto av ett lösenord för att skydda integriteten och öka säkerheten. Du måste förhindra obehörig åtkomst till ditt konto och dina personuppgifter genom att välja och skydda ditt lösenord på rätt sätt och begränsa åtkomsten till din dator eller enhet och webbläsare genom att logga ut när du har loggat in på ditt konto. 

Cookies och andra spårningstekniker 

En cookie är en liten databit (textfil) som en webbplats ber webbläsaren att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, t.ex. ditt språkval eller din inloggningsinformation. Webbplatsen gör detta när en användare besöker den. Dessa cookies ställs in av oss och kallas cookies från första part. Beroende på vilken av våra Webbplatser du besöker kan vi också använda cookies från tredje part, alltså cookies från en annan domän än den webbplatsdomän du besöker. Vi använder dem för att annonsera och marknadsföra, samt för att förstå hur du använder Webbplatsen (till exempel vilken sida du besöker eller hur länge du stannar på varje sida). 

Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker för att: 

 • hjälpa dig att navigera 
 • hjälpa dig att anmäla dig till våra evenemang, logga in och ge feedback 
 • analysera hur du använder våra produkter, tjänster eller program 
 • hjälpa till med vårt annonserings- och marknadsföringsarbete (inklusive beteendebaserad marknadsföring). 

Nedan finns en detaljerad lista över de cookies vi använder på våra Webbplatser. Våra Webbplatser genomsöks regelbundet med vårt verktyg för cookieskanning så att vi ser till att listan är så korrekt som möjligt. Vi klassificerar cookies i följande kategorier: 

 • Absolut nödvändiga cookies 
 • Prestandacookies 
 • Funktionscookies 
 • Målgruppscookies 

Du kan välja bort en eller flera av cookiekategorierna (förutom absolut nödvändiga cookies) genom att klicka på knappen för cookieinställningar längst ned på sidan eller i meddelandet om cookies på Webbplatsen.Det här integritetsmeddelandet omfattar alla Webbplatser, Tjänster och Evenemang, men varje cookiemeddelande du hittar på någon av våra Webbplatser gäller endast den Webbplatsen och gäller inte våra Tjänster. 

Google Analytics: 

På vissa av våra webbplatser kan vi också använda Google Analytics, en webbanalystjänst från Google, för att bättre förstå hur du använder Webbplatsen och Tjänsterna. Google Analytics samlar bland annat in information om hur ofta användare besöker Webbplatserna, vilka sidor de besöker och vilka andra webbplatser de var på före besöket. Google använder de data som samlas in för att spåra och undersöka hur Webbplatserna används och för att förbereda rapporter om aktiviteter och dela dem med andra Google-tjänster. Google kan använda de data som samlas in på Webbplatserna för att få annonser att passa in i sammanhanget och anpassa annonserna i sitt eget annonsnätverk. Googles möjlighet att använda och dela information som samlats in av Google Analytics om dina besök på Webbplatserna begränsas genom Googles användarvillkor och Googles Integritetspolicy. 

Google erbjuder en avanmälningsfunktion för webben som man kommer åt här. 

Se meddelandet om cookies på respektive Webbplats för mer information om vilken typ av cookies och spårningsteknik som används på Webbplatsen och varför samt hur du godkänner och avvisar dem. 

Dina integritetsrättigheter 

Vilka alternativ har jag? 

Du kan alltid välja att inte lämna ut information till oss, men kom ihåg att viss information kan behövas när du ska registrera dig hos oss eller för att du ska kunna använda vissa av våra funktioner. 

Cookies 

Du kan godkänna eller avvisa cookies för våra Webbplatser via vårt Cookieinställningscenter, som du når genom att klicka på knappen för cookieinställningar i respektive meddelande om cookies på webbplatsen.Du kan också göra det genom att ändra webbläsarinställningarna. Se meddelandet om cookies på Webbplatsen för mer information om hur vi använder cookies på Webbplatsen och hur du godkänner och avvisar dem. 

Marknadsföringskommunikation 

Du kan när som helst välja att inte ta emot viss reklam- eller marknadsföringsmaterial från oss genom att följa avanmälningslänken i de e-postmeddelanden vi skickar eller fylla i det här webbformuläret. 

Om du har ett konto för våra Tjänster kommer vi fortsätta att skicka meddelanden som inte är kampanjbaserade, till exempel tjänstrelaterade e-postmeddelanden. 

Hur kan jag utöva mina rättigheter som registrerad person? 

Om du vill få åtkomst till, granska, uppdatera, ändra och ta bort Personuppgifter som vi har om dig, eller utöva någon annan rättighet du har som registrerad enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR), kan du antingen klicka på länken Utöva dina rättigheter som finns högst upp till vänster i vårt Integritetsmeddelande eller fylla i det här webbformuläret. Vårt integritetsteam kommer att gå igenom din begäran och svara så snabbt som möjligt. 

Observera att vi fortfarande kan använda alla sammanställda och avidentifierade Personuppgifter som inte identifierar någon individ. Vi kan även behålla och använda dina uppgifter vid behov för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och genomdriva våra avtal. 

Boende i Kalifornien 

Boende i Kalifornien har specifika rättigheter enligt California Consumer Privacy Act (”CCPA”). Mer information om hur du utövar dina rättigheter finns i avsnittet California Consumer Privacy Act nedan. 

Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet hittar du mer information om dina integritetsrättigheter i avsnittet Ytterligare information för användare i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 

Internationella dataöverföringar 

Personuppgifter du skickar in på Webbplatserna eller via Tjänsterna kan skickas till USA och behandlas av oss där eller i andra länder, på våra tjänsteleverantörers molnservrar. Vi skyddar alltid dina uppgifter i enlighet med det här integritetsmeddelandet, oavsett var de behandlas. CookiePro-tjänsten finns i Microsoft Azures datacenter i Tyskland. För andra OneTrust-tjänster kan du välja att Tjänsten ska finnas i EU eller en annan region. 

Information för användare i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”) eller i Storbritannien (UK)

OneTrust LLC kan överföra personlig information från EES eller Storbritannien till USA, inklusive personlig information som vi får från personer som är bosatta i EES eller Storbritannien som besöker våra webbplatser och / eller som kan använda våra tjänster eller på annat sätt interagerar med oss. Observera att för personer som är belägna i EES eller Storbritannien är termen personlig information som används i det här meddelandet motsvarar termen “personuppgifter” enligt tillämpliga europeiska och brittiska dataskyddslagar.

När OneTrust LLC deltar i sådana överföringar av personlig information förlitar den sig på i) Lämpliga beslut som antogs av Europeiska kommissionen baserat på artikel 45 i förordning (EU) 2016/679 (GDPR), eller ii) Standardkontraktsklausuler utfärdade av Europeiska kommissionen. Europeiska kommissionen har fastställt att standardavtalsklausulerna tillhandahåller tillräckliga skyddsåtgärder för att skydda de personuppgifter som överförs utanför EU eller EES. För mer information, besök https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en . OneTrust LLC övervakar också kontinuerligt omständigheterna kring sådana överföringar för att säkerställa att dessa i praktiken upprätthåller en skyddsnivå som väsentligen motsvarar den som garanteras av GDPR.

OneTrust LLC är självcertifierat enligt ramverket Schweizisk-USA Privacy Shield 

Vi uppfyller kraven i ramverket Schweizisk-USA Privacy Shield enligt vad som angivits av U.S. Department of Commerce vad gäller insamling, användning och lagring av personuppgifter som överförts från Schweiz till USA. Vi har försäkrat Department of Commerce att vi följer principerna i Privacy Shield.  Om det finns någon konflikt mellan termerna i det här integritetsmeddelandet och de i Privacy Shield gäller principerna i Privacy Shield.  Om du vill veta mer om programmet Privacy Shield och se vår försäkran besöker du https://www.privacyshield.gov/. 

I enlighet med principerna i Schweizisk-USA Privacy Shield åtar vi oss att lösa klagomål om din integritet och vår insamling eller användning av dina personuppgifter. Personer boende i Schweiz som har frågor eller klagomål gällande det här integritetsmeddelandet bör först kontakta OneTrust på: 

Andrew Clearwater
VP of Privacy
[email protected] 

OneTrust har även åtagit sig att hänvisa olösta integritetsklagomål inom principerna i Schweizisk-USA Privacy Shield till den oberoende tvistlösningsmekanismen BBB EU PRIVACY SHIELD, som drivs av Council of Better Business Bureaus. Besök http://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers för mer information och för att lämna in ett klagomål om du inte får någon bekräftelse på ditt klagomål i tid eller om klagomålet inte hanteras på ett tillfredsställande sätt. 

Under vissa begränsade omständigheter kan personer i Schweiz åberopa en bindande Privacy Shield-skiljedom som sista utväg. Detta gäller om alla andra former av tvistlösning (som nämns ovan) inte har varit tillräckliga. Om du vill veta mer om den här lösningsmetoden och om den är något för dig kan du besöka https://www.privacyshield.gov/.

Ytterligare information för användare i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”) eller i Storbritannien (UK)

OneTrust LLC är självcertifierat enligt ramverket EU-USA Privacy Shield 

I det här avsnittet beskrivs de integritetsprinciper som vi följer när det gäller överföring av Personuppgifter från EES eller Storbritannien till USA, inklusive personuppgifter som vi får från personer i EES eller Storbritannien som besöker våra Webbplatser och/eller som kan använda våra Tjänster eller på annat sätt interagera med oss. 

Observera att för användare i EES eller Storbritannien motsvarar termen Personuppgifter, som används i det här meddelandet, termen ”personuppgifter” i tillämpliga europeiska dataskyddslagar och dataskyddslagar i Storbritannien. 

OneTrust LLC uppfyller kraven i ramverket EU-USA Privacy Shield (”Privacy Shield”) enligt vad som angivits av U.S. Department of Commerce vad gäller insamling, användning och lagring av Personuppgifter från EU:s medlemsländer och Storbritannien. OneTrust LLC har intygat att det följer principerna för meddelande, val, ansvarighet för vidare överföring, säkerhet, dataintegritet och syftesbegränsning, åtkomst och återkrav, upprätthållande och ansvar i Privacy Shield. Om det finns någon konflikt mellan principerna i det här integritetsmeddelandet och de i Privacy Shield gäller principerna i Privacy Shield. 

Mer information om Privacy Shield-programmet finns på US Department of Commerces Privacy Shield-webbplats på https://www.privacyshield.gov.  Om du vill se vår certifiering på Privacy Shield-listan besöker du https://www.privacyshield.gov/ 

I enlighet med principerna i EU-USA Privacy Shield åtar vi oss att lösa klagomål om din integritet och vår insamling eller användning av dina Personuppgifter. Personer inom EES eller Storbritannien som har frågor eller klagomål gällande det här integritetsmeddelandet bör först kontakta OneTrust på: 

Andrew Clearwater
VP of Privacy
[email protected] 

Vi kommer att undersöka och försöka lösa eventuella klagomål eller tvister gällande användning eller utlämnande av personuppgifter senast 45 dagar efter att vi tagit emot ditt klagomål. OneTrust LLC har även åtagit sig att hänvisa olösta integritetsklagomål inom principerna i EU-USA Privacy Shield till BBB EU PRIVACY SHIELD, en icke-vinstdrivande leverantör av alternativa tvistlösningar i USA och som drivs av Council of Better Business Bureaus. Besök www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/ för mer information och för att lämna in ett klagomål om du inte får någon bekräftelse på ditt klagomål i tid eller om klagomålet inte hanteras på ett tillfredsställande sätt. 

Under vissa begränsade omständigheter kan personer i EES eller Storbritannien åberopa en bindande Privacy Shield-skiljedom som sista utväg. Detta gäller om alla andra former av tvistlösning (som nämns ovan) inte har varit tillräckliga. Om du vill veta mer om den här lösningsmetoden och om den är något för dig kan du besöka https://www.privacyshield.gov/. 

OneTrust LLC omfattas av jurisdiktionen i USA:s federala handelskommission i syfte att upprätthålla Privacy Shield. 

Observera att OneTrust LLC är skyldiga att lämna ut Personuppgifter enligt rättsliga krav från myndigheter, till exempel för att uppfylla nationella säkerhets- och lagkrav.

Observera att trots EU-domstolens ogiltighet av EU-US Privacy Shield ramverk som en mekanism för överföring av personuppgifter mellan EU och USA i mål C-311/18, avser OneTrust LLC att behålla sin självcertifiering enligt EU-US Privacy Shield och förblir engagerade att följa principerna i Privacy Shield. För mer information om den amerikanska handelsdepartementets fortsatta administration av programmet Privacy Shield, besök https://www.privacyshield.gov/article?id=EU-U-S-Privacy-Shield-Program-Update.

California Consumer Privacy Act 

Enligt California Consumer Privacy Act (”CCPA”) har boende i Kalifornien vissa rättigheter gällande de personuppgifter som företag har om dem. Detta inkluderar rätten att begära åtkomst till eller borttagning av sina personuppgifter, samt rätten att beordra ett företag att sluta sälja personuppgifterna. 

Personuppgifter som vi samlar in 

Vi samlar in identifierare (som namn, adress, e-postadress, telefonnummer, befattning och transaktionsinformation), kommersiell information (som ett register över köpta tjänster eller begärda demonstrationer) och information om aktivitet på Internet eller i andra elektroniska nätverk (som användningsinformation, IP-adress, cookie-information och feedback från kunder). 

Därför samlar vi in dina Personuppgifter 

Vi använder identifierare för att tillhandahålla de tjänster som efterfrågas, t.ex. för att uppfylla en begäran om en demo, ge åtkomst till ett webbseminarium eller ge dig information om våra tjänster. 

Vi använder identifierare och kommersiell information för allmän webbplatsadministration, vilket omfattar registerföring, felsökning, dataanalys, testning och undersökning. 

Vi använder identifierare, kommersiell information och aktivitet på Internet eller i andra elektroniska nätverk till trendövervakning, marknadsföring och reklam, samt för att garantera säkerheten på webbplatsen. 

Så här samlar vi in dina Personuppgifter 

Vi samlar in identifierare och kommersiell information direkt från dig. 

Vi samlar in aktivitet på Internet eller i andra elektroniska nätverk när du använder OneTrusts webbplats och dess tjänster. 

Dessa delar vi med oss av och säljer dina Personuppgifter till 

OneTrust delar personuppgifter efter behov i vissa ”affärssyften” som definieras av CCPA (Cal. Civ. Code 1798.140(d)). Det innefattar delning av identifierare, kommersiell information och aktivitet på Internet eller i andra elektroniska nätverk med betalningshanterings-, kundrelationshanterings-, konsult-, e-post-, produktfeedback- och helpdesktjänsteleverantörer. 

OneTrust säljer inte personuppgifter i utbyte mot någon monetär ersättning, men vi delar personuppgifter för andra förmåner som kan anses vara ”försäljning”, enligt definitionen i CCPA (Cal. Civ. Code 1798.140(t)(1)). Det innefattar delning av identifierare, kommersiell information och aktivitet på Internet eller i andra elektroniska nätverk med annonsnätverk, webbanalysföretag och evenemangssponsorer. 

Rätt att tacka nej till försäljning 

OneTrust säljer inte personuppgifter i utbyte mot någon monetär ersättning, men vi delar personuppgifter för andra förmåner som kan anses vara ”försäljning”, enligt definitionen i CCPA (Cal. Civ. Code 1798.140(t)(1)). Vi stödjer CCPA och vill ge dig kontroll över hur dina personuppgifter samlas in och delas. 

Du har rätt att beordra OneTrust att inte sälja dina personuppgifter. Klicka här om du vill veta mer och utöva din rätt att tacka nej. 

Du kan när som helst anpassa dina cookieinställningar. 

Observera att vi fortfarande kan använda sammanställda och avidentifierade personuppgifter som inte identifierar dig eller någon individ. Vi kan även efter behov behålla dina uppgifter för att uppfylla juridiska skyldigheter, genomdriva avtal och lösa tvister. 

Rätt till att begära utlämnande 

Du har rätt att begära information om vilka kategorier av personuppgifter som OneTrust har sålt eller avslöjat om dig i affärssyfte och vilka kategorier av tredje part som personuppgifterna har sålts till eller avslöjats för. Dessutom har du rätt att begära att specifik information lämnas ut. Nedan finns en fullständig lista över den information som du kan inkludera i din begäran. 

 • De kategorier av personuppgifter som OneTrust har samlat in om dig 
 • De kategorier av källor som OneTrust har samlat in personuppgifterna från 
 • Det affärsmässiga eller kommersiella syftet med att samla in eller sälja personuppgifterna 
 • De kategorier av tredje part som OneTrust delar personuppgifterna med 
 • De specifika personuppgifter OneTrust har samlat in om dig 
 • De kategorier av personuppgifter som OneTrust avslöjade om dig i ett affärssyfte 
 • De kategorier av personuppgifter som OneTrust har sålt om dig, samt de kategorier av tredje part som OneTrust har sålt informationen till 

Om du vill utöva din rätt att begära utlämnande fyller du i det här formuläret. Vårt integritetsteam kommer att gå igenom din begäran och svara så snabbt som möjligt. 

Rätt till att begära borttagning 

Du har rätt att begära att OneTrust tar bort alla personuppgifter om dig som OneTrust har samlat in från dig. Observera att det finns undantag där OneTrust inte behöver uppfylla en begäran om att ta bort information, till exempel när radering av information skulle skapa problem med att slutföra en transaktion eller efterleva en juridisk skyldighet. 

Om du vill utöva din rätt att ta bort information fyller du i det här formuläret för begäran. Vårt integritetsteam kommer att gå igenom din begäran och svara så snabbt som möjligt. 

Rätt till att inte diskrimineras 

OneTrust kommer inte att diskriminera dig (t.ex. genom att neka varor eller tjänster eller tillhandahålla varor eller tjänster av en annan nivå eller kvalitet) för att du har utövat någon av de rättigheter som du har. 

Kontaktinformation 

I enlighet med CCPA åtar vi oss att lösa klagomål om din integritet och vår insamling eller användning av dina Personuppgifter. Personer boende i Kalifornien som har frågor eller klagomål gällande det här integritetsmeddelandet bör först kontakta OneTrust på: 

Andrew Clearwater
VP of Privacy
[email protected] 

Utlämnanden om ”Spåra inte” i Kalifornien och Delaware 

Enligt lagstiftning i Kalifornien och Delaware ska OneTrust ange om man respekterar inställningarna för Spåra inte i webbläsaren när det gäller riktad reklam. OneTrust följer de standarder som anges i det här integritetsmeddelandet och övervakar eller svarar inte på webbläsarförfrågningar om att inte spåra. 

Barn 

Vi samlar inte medvetet in eller ber om personuppgifter från någon under 13 år. Försök inte att registrera dig för Tjänsterna eller skicka några Personuppgifter om dig själv till oss om du är under 13 år. Om vi får reda på att vi har samlat in Personuppgifter från ett barn som är under 13 år kommer vi att ta bort de uppgifterna så snabbt som möjligt. Om du tror att ett barn under 13 år kan ha tillhandahållit oss Personuppgifter ber vi dig kontakta oss på [email protected] 

Länkade webbplatser 

För att underlätta för dig kan hyperlänkar läggas upp på de Webbplatser som länkar till andra webbplatser (”Länkade webbplatser”). Vi ansvarar inte för, och det här integritetsmeddelandet gäller inte för, integritetsreglerna för Länkade webbplatser eller företag som vi inte äger eller kontrollerar. Länkade webbplatser kan samla in information utöver den som vi samlar in på Webbplatserna. Vi stödjer inte någon av dessa Länkade webbplatser, de tjänster eller produkter som beskrivs eller erbjuds på sådana Länkade webbplatser eller något av innehållet på Länkade webbplatser. Vi rekommenderar att du letar upp och läser integritetsmeddelandet på varje Länkad webbplats som du besöker för att förstå hur informationen som samlas in om dig används och skyddas. 

Ändringar i Integritetsmeddelandet 

Vi försöker hela tiden förbättra våra Webbplatser och Tjänster, så vi kan behöva ändra det här Integritetsmeddelandet då och då. Vi meddelar dig om väsentliga ändringar genom att till exempel lägga ett meddelande på våra Webbplatser och/eller skicka ett e-postmeddelande (om du har registrerat din e-post hos oss) när vi måste göra det enligt gällande lag. Du kan se när det här integritetsmeddelandet senast uppdaterades genom att se datumet längst upp på den här sidan. Du ansvarar för att regelbundet se igenom det här integritetsmeddelandet. 

Kontakta oss 

För kunder: Kontakta den OneTrust-avdelning som anges i beställningsformuläret.
Information om personuppgiftsansvarig 

Atlanta, GA, USA (Co-Headquarters)
1200 Abernathy Rd NE, Building 600
Atlanta, GA 30328
USA
+1 (844) 847-7154 
London, England (Co-Headquarters)
Dixon House
1 Lloyd’s Avenue
London, EC3N 3DQ
+44 (800) 011-9778 

Dataskyddsombud
Andrew Clearwater
E-postadress:[email protected] 

Har du frågor eller funderingar om vårt integritetsmeddelande? Skicka ett detaljerat meddelande till [email protected] eller posta det till adressen som anges ovan. Adressera det till ”Privacy-DPO”. 

Utöva dina rättigheter

 

Onetrust All Rights Reserved