lock

Dataskydd

Som global ledare inom dataskydd är vårt mål att göra vår praxis så transparent som möjligt och att ge dig kontroll över dina uppgifter. Dataskydd är kärnan i vad vi gör, och därför ligger vi i framkant när det gäller att driva och anta branschstandarder och bästa praxis.

Säkerhet

Säkerhet är inbyggd i hela vår organisation, från våra produkter till alla våra medarbetare. Vi har infört kontroller och processer för att skydda din data, med en riskbaserad strategi och kontinuerliga förbättringar som vår förtroendeplikt.

Efterlevnad

Vårt interna team för ett integrerat hanteringssystem (IMS, Integrated Management System) använder OneTrust-verktyg för att hantera dataskydd, säkerhet och riskhantering av tredje part. Efterlevnad är ett måste för företaget eftersom vi kontinuerligt genomgår oberoende granskningar av tredje part för att bekräfta våra åtaganden.

Pålitlighet

Vår plattform, som kan driftsättas i molnet eller lokalt, är utformad för att leverera stabila lösningar så att våra kunder kan skapa förtroende. OneTrusts SOC 2-rapport försäkrar oss om att vårt team har utformat ett effektivt system för kontroll av säkerhet, tillgänglighet och sekretess.

Certifieringar


ISO 27001 Certifiering

ISO 27701 Certifiering

SOC 2 Type II

Alternativ för EU-kunder mot bakgrund av ”Schrems II”-beslutet


Den 16 juli 2020 ogiltigförklarade Europeiska unionens domstol Privacy Shield mellan EU och USA som en mekanism för dataöverföring mellan EU och USA. Sedan dess har Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) gett ut ytterligare riktlinjer för kompletterande åtgärder för att säkerställa överensstämmelsen med EUs skyddsnivå för personuppgifter i samband med att de överförs från EU till ett tredje land. OneTrust strävar efter att erbjuda våra kunder flexibla alternativ som uppfyller deras unika verksamhetsbehov tillsammans med deras tolkning av dessa nya riktlinjer och erbjuder därför följande alternativ till våra kunder:

LOKALT I DET LAND DU VÄLJER

Kunderna kan välja att ha OneTrust helt lokalt i sitt datacenter eller i ett privat moln, lokalt i ett land som de väljer och under sin kontroll.

lock

LÖSNING BASERAD PÅ STANDARDAVTALSKLAUSULER – SAAS MED FLERA INNEHAVARE

Kunder kan utnyttja en SaaS-instans av OneTrust med flera innehavare som används i något av våra 10 datacenter, däribland Tyskland, Frankrike och Schweiz, med begränsade dataöverföringar. Dessa dataöverföringar baseras på de uppdaterade standardavtalsklausulerna från Europeiska kommissionen och på rekommendationer från Europeiska dataskyddsstyrelsen om åtgärder som kompletterar överföringsverktyg för att säkerställa att skydd av personuppgifter på EU-nivå efterlevs.

SAAS MED BYOK-KRYPTERING (BRING YOUR OWN KEY)

Kunderna kan ha värd i våra molnmiljöer samtidigt som de behåller full kontroll för att skapa, inaktivera och återkalla åtkomst till sina krypteringsnycklar, vilket förhindrar att OneTrust eller någon annan enhet kan dekryptera kunddata.

OneTrust arbetar hängivet för insyn i allt dataskyddsarbete. Vi fortsätter att tillhandahålla vår policy för myndighets- och brottsbekämpningsförfrågningar om kunddata och en insynsrapport som dokumenterar antalet mottagna förfrågningar och hur vi svarade på dem. Du kan se rapporten via länken nedan

Är du intresserad av molnlösningar? Välj mellan 10 globala datacenter


AUSTRALIEN | BRASILIEN | KANADA | FRANKRIKE | TYSKLAND | INDIEN | STORBRITANNIEN | USA | SINGAPORE | SCHWEIZ

Data Centers

*Cloud hosting tillhandahålls av Microsoft Azure

Önskar du lära dig mer om vårt efterlevnadsprogram eller hur vi kan hjälpa med ert?

Begär en demo
Onetrust All Rights Reserved