Snabb fakta

Kund

Progress

Storlek

SME

Industri
  • Teknologi
Region
  • AMER
Regleringar i fokus
  • CCPA
  • GDPR
OneTrust produkter

Cookie-efterlevnad, samtyckesoptimering

Ladda ner PDF

Progress Software ökar andelen opt-in med OneTrusts A/B-test


Vad är Progress Software?

Progress tillhandahåller de bästa produkterna för att utveckla, distribuera och hantera kraftfulla affärsapplikationer. Med fokus på att sätta kunden först strävar Progress efter att hjälpa organisationer att öka produktiviteten och minska riskerna genom att leverera avancerade produkter som kunderna kan lita på. Med Progress kan organisationer påskynda skapandet och leveransen av affärskritiska applikationer, automatisera processer för att konfigurera, distribuera och hantera dessa appar, samt göra data och innehåll mer tillgängliga och säkra, vilket leder till konkurrensfördelar och affärsframgångar. Utöver produkterna är Progress en erfaren, pålitlig leverantör med tillförlitlig support och resurser som krävs för att hjälpa till att lösa kundernas tuffaste utmaningar.

Med en global kundbas är det absolut nödvändigt att Progress fortsätter att hålla koll på det föränderliga dataskyddslandskapet. Som företag är Progress stolt över sin strategi där kunden sätts först. Deras team prioriterade dataskydd- och preferenshantering på sina webbplatser som en viktig komponent för att skapa en tillförlitlig användarupplevelse.

quote
”Inledningsvis försökte vi utföra A/B-test på egen hand genom att testa en banderoll på våra webbplatser varannan vecka och övervaka andelen godkännanden. Vi tyckte att denna manuella process var mycket omständlig och utmanande”
Megan Gouveia
SENIOR MANAGER OF DIGITAL MARKETING

Vilka utmaningar stod företaget inför som fick dem att kontakta OneTrust?

Som ett framsynt företag var Progress Software redo att anpassa sig till det föränderliga dataskyddslandskapet. Progress använder olika OneTrust-moduler för att uppfylla GDPR och CCPA. Progress använder även OneTrusts DSAR-modul (registrerades rätt till tillgång) för att enkelt uppfylla begäranden om registrerades och konsumenters rättigheter.

Även om GDPR var den initiala katalysator som ledde Progress Software till OneTrust och som så småningom följdes av CCPA, fanns det utmaningar med att optimera andelen samtycken som förstärkte relationen mellan de två företagen.

Progress använder OneTrusts modul för cookie-samtycke för att skapa en tillförlitlig och personlig användarupplevelse på deras fem webbplatser. Genom OneTrusts modul för cookie-samtycke kan Progress skräddarsy dessa cookie-banderoller efter sina unika efterlevnadsbehov enligt de olika globala dataskyddsbestämmelser som påverkar deras användare.

Efter att ha infört sina cookie-banderoller började Progress-teamet på egen hand öka andelen aktiva samtycken på sina domäner samtidigt som efterlevnaden upprätthölls. Deras team spenderade inledningsvis månader på att skapa och införa en plan för att testa opt-in och de variabler som påverkar andelen samtycken. Detta samarbete krävde ansträngningar i systemen och rådgjorde med det juridiska teamet om praxis gällande efterlevnad.

Megan Gouveia, Senior Manager of Digital Marketing, beskrev sitt teams mödosamma process på följande sätt: ”Inledningsvis försökte vi utföra A/B-test på egen hand genom att testa en banderoll på våra webbplatser varannan vecka och övervaka andelen godkännanden. Vi tyckte att denna manuella process var mycket omständlig och utmanande.”

quote
”Denna lösning gjorde A/B-test mycket enklare och effektivare att använda. Nu kan jag köra skriptet under längre tid och få större möjligheter att nå statistisk signifikans. Jag kan även utföra olika tester på våra webbplatser för att enkelt testa olika variabler.”
Megan Gouveia

Megan delade de utmaningar som hennes team ställdes inför under en virtuell hälsokontroll, en tjänst som OneTrust tillhandahåller kunder för att granska plattformsimplementering och rekommendera konfigurationsförbättringar. Efter detta möte gick OneTrust in och delade vår A/B-testlösning. Kort efter att ha granskat verktyget började Megan och teamet samarbeta med OneTrust för att införa A/B-testlösningen och börja testa varianter av cookie-banderoller.

Teamen lanserade ett A/B/C-experiment på Progress huvudwebbplats. Webbesökare från Europa tilldelades slumpmässigt en av de tre utformningarna av cookie-banderoller. De tre utformningarna var:

  • Modalt popup-fönster med cookie-banderoll – webbesökare måste interagera med banderollen innan de kommer åt webbplatsen
  • Cookie-banderoll centrerad längst ned på webbsidan
  • Cookie-banderoll som sträcker sig över hela nedre delen av skärmen

 

Genom att införa OneTrusts A/B-testlösning kunde Progress-teamet tydligt åskådliggöra och förstå samtyckesmönster. ”Vi famlade i blindo innan vi införde A/B-slumpgeneratorn, men genom A/B-test kan vi få en bättre överblick över användarinteraktionen med banderollen”, sa Megan.

Efter bara en månads test såg Progress en ökning av andelen opt-in med 20%. Teamet konstaterade att det modala popup-fönstret hade bäst resultat med en genomsnittlig andel opt-in på 83% och en genomsnittlig andel opt-out på 2%. Den näst bästa utformningen var cookie-banderollen längst ned i mitten med en andel opt-in på 76% och en genomsnittlig andel opt-out på 1%.

Innan Progress började arbeta med OneTrust lades timmar och oräkneliga resurser på att bättre förstå användarinteraktion och andel samtycken. Genom OneTrusts A/B-testfunktion kan Progress enkelt testa

quote
”Vi famlade i blindo innan vi införde A/B-slumpgeneratorn, men genom A/B-test kan vi få en bättre överblick över användarinteraktionen med banderollen”
Megan Gouveia

dessa variabler för att maximera andelen opt-in. Efter att ha infört den nya banderollplaceringen kommer Progress framöver att gå över till att utföra experiment för att testa variabler som språk, ton (formell kontra informell), knapplacering och knappfärg för att identifiera sin helt optimerade cookie-banderoll.

Megan förklarar den effekt som det hade att dra nytta av OneTrust för att utföra A/B-test. ”Denna lösning gjorde A/B-test mycket enklare och effektivare att använda. Nu kan jag köra skriptet under längre tid och få större möjligheter att nå statistisk signifikans. Jag kan även utföra olika tester på våra webbplatser för att enkelt testa olika variabler.”

Genom en kombination av tekniska lösningar och samarbete kunde Progress och OneTrust tillsammans optimera andelen opt-in på ett effektivt sätt. ”Den virtuella hälsokontrollen gav oss ett forum där vi öppet kunde samarbeta med OneTrust och dela med oss av de utmaningar vi hade. OneTrust skapade skräddarsydda lösningar för våra utmaningar. Detta är en nyckeltjänst som OneTrust erbjuder och som fler borde ta nytta av”, sa Megan.

quote
”Den virtuella hälsokontrollen öppnade mina ögon för de utmaningar vi hade och gav oss ett forum där vi öppet kunde samarbeta med OneTrust. OneTrust skapade skräddarsydda lösningar för våra utmaningar. Detta är en nyckeltjänst som OneTrust erbjuder och som fler borde ta nytta av.”
Megan Gouveia
Onetrust All Rights Reserved