Snabb fakta

Kund

Electrolux

Storlek

Enterprise

Industri
  • Vitvaror
Region
  • Globalt
Regleringar i fokus
  • ePrivacy
  • GDPR
  • LGPD
OneTrust produkter

Datakartläggning, automatiserade konsekvensanalyser & bedömningar, Targeted Data Discovery, cookie-efterlevnad och hantering av registrerades åtkomstbegäranden

Ladda ner PDF

Electrolux använder OneTrust för att försäkra efterlevnad av globala dataskyddslagar och skapa förtroende hos deras kunder


Electrolux är en av världens största tillverkare av vitvaror som har format ett bättre levande för deras konsumenter i över 100 år. Under alla deras varumärken som även inkluderar AEG, Frigidaire, Zanussi och ElektroHelios säljer de runt 60 miljoner hushållsprodukter i 120 olika marknader per år.

Med kunden i fokus förstår Electrolux vikten av att erbjuda en fantastisk kundupplevelse där förtroende prioriteras, för att göra detta är det viktigt för dem att använda ett säkert system för att hantera de stora mängder data som ett globalt företag som dem behandlar.

quote
“Som ett globalt varumärke med kunder över hela världen är det otroligt viktigt för Electrolux med förtroende, därför är det avgörande att våra kunder litar på oss och vet att vi behandlar deras personuppgifter säkert”
Bożena Kuśnierz
GDPR COMPLIANCE LEAD

Effektivisering av global efterlevnad

Med omfattande krav på dataskydd enligt förordningar som GDPR, ePrivacy, LGPD förstår Electrolux vikten av att anpassa sitt dataskyddsprogram för att uppnå global efterlevnad.

Eftersom att Electrolux dataskyddsprogram historiskt sett var baserat på verktyg anpassade för lägre volymer av data var deras processer väldigt tidskrävande och ineffektiva.

“Som en decentraliserad organisation var en av våra stora utmaningar att samla ihop information och skapa anpassade processer som passade i vår globala verksamhet.”

För att göra detta effektivt krävdes en centraliserad plattform där de bättre kunde spåra och ha kontroll över deras processer och behandlingsaktiviteter. Samt där de även kunde skapa anpassade processer som mötte deras globala behov.

Uppbyggnad av ett moget dataskyddsprogram med OneTrust

Electrolux utvärderade flera leverantörer av lösningar för dataskyddshantering och valde OneTrust’s verktyg för datakartläggning, automatiserade konsekvensanalyser & bedömningar, cookie-efterlevnad, Targeted Data Discovery och registrerades åtkomstbegäranden.

“Efter en grundläggande sökning av olika lösningar fann vi att det inte fanns något annat verktyg på marknaden som kunde möta behoven för dataskyddshantering hos Electrolux så bra som OneTrust, det fanns ingen tvekan i vårt val!”

Ett globalt företag som Electrolux med miljontals kunder och över 50 tusen anställda runt om i världen hanterar enorma mängder data. Electrolux började sin resa med OneTrust genom att implementera datakartläggning som en av deras nyckelmoduler för att få bättre kontroll och uppfattning om var deras data fanns och hur den flödade i organisationen.

“Våran utmaning var att kartlägga applikationer och processer, speciellt de applikationer som lagrar personuppgifter. OneTrust har gjort kartläggningen så mycket enklare och vi har nu en helt ny förståelse av vår data”

Med en centraliserad plattform som dynamiskt kan uppdateras vid ändringar av databaser och processer sparar nu Electrolux både tid och resurser jämfört med tidigare då deras hantering var mer manuell.

“Från att ha använt Word dokument och Excel filer har våra processer blivit så mycket mer smidiga och vi sparar massor av tid genom att centralt hantera vår data i OneTrust plattformen”

Electrolux gick sedan vidare till att introducera automatiserade konsekvensanalyser och bedömningar i organisationen. Detta gjorde att de automatiskt kunde skicka ut dataskydds-relaterade frågeformulär till olika projektledare inom företaget för att smidigt kunna försäkra efterlevnad för de olika affärsenheterna.

quote
“Sen vi började att använda OneTrust har kulturen inom organisationen ändrats rejält och dataskydd har blivit mer prioriterat, projektledare är nu i konstant kontakt med dataskyddsteamet för att säkerställa efterlevnad i deras olika projekt. Vi drar även stor nytta av alla out-of-the-box bedömningsmallar som vi lätt kan anpassa efter våra processer and landsspecifika krav”
Bożena Kuśnierz

Efter implementeringen av dessa två moduler valde Electrolux modulen för cookie-efterlevnad som just nu är på gång att implementeras för att automatiskt scanna deras webbsidor för cookies, skapa varumärkesanpassade cookie-banners och underlätta efterlevnaden av globala cookie-krav.

“Vi fann att modulen för cookie-efterlevnad är otroligt bra och precis vad vi letade efter. Vi är just nu igång att börja implementera den globalt, vi ser fram emot att se hur den kommer att underlätta Electrolux efterlevnad av globala cookie-krav”

Uppbyggnad av ett globalt dataskyddsprogram med hjälp av OneTrust

Förutom att implementera modulen för cookieefterlevnad lägger Electrolux nästa fokus på att utveckla effektiva processer för att efterleva LGDPD för deras verksamhet i Brasilien.

“LGPD-projektet står nu i fokus. I Brasilien implementerar vi förutom våra existerande OneTrust moduler även Targeted Data Discovery, registrerades åtkomstbegäranden och samtyckeshantering vilket vi är övertygade om kommer underlätta att operationalisera vår efterlevnad där”

Planen är att framöver även expandera dessa ytterligare moduler till Europa för att skapa ett omfattande dataskyddsprogram med processer anpassade efter deras globala närvaro.

“Vad vi verkligen gillar med OneTrusts plattform är hur flexibel den är och att den alltid uppdateras med nya funktioner vilket speciellt hjälper oss att standardisera globala processer”, säger Bozena. “Vi gillar även hur bra OneTrust har varit på att skapa ett community inom dataskydd och hur de kontinuerligt organiserar riktigt bra industri-events, vi har varit på många och det är fantastiskt att träffa andra utövare inom samma område för att utbyta erfarenheter och bästa praxis”

Onetrust All Rights Reserved