Snabb fakta

Kund

DHL

Storlek

Enterprise

Industri
  • Transport & logistik
Region
  • Globalt
Regleringar i fokus
  • GDPR
OneTrust produkter

Cookie-efterlevnad

Ladda ner PDF

DHL ökar andelen opt-in via CMP med hjälp av A/B-test och OneTrust PreferenceChoice


Som global marknadsledare inom logistik sammankopplar DHL människor i fler än 220 länder. DHL är stolta över sitt samarbete med kunder, branschpartners, akademiska institutioner och logistikexperter. Ett samarbete som har gjort DHL inflytelserika i branschen. DHL har även använt sig av den här analytiska metoden när det gäller GDPR-efterlevnad och preferenshantering.

Företagets första målsättning var att snabbt säkerställa GDPR-efterlevnaden medan den andra målsättningen var att behålla så många spårbara användare som möjligt. För att uppfylla efterlevnadsmålet använde DHL OneTrust PreferenceChoice till att driftsätta en plattform för samtyckeshantering (CMP). Syftet var att säkerställa efterlevnad med de senaste dataskyddslagarna runt om i världen på flera olika webbplatser.

Teamet valde att låta OneTrust hantera både CMP-behovet på samtliga webbplatser och att utföra A/B-test gällande placering och språk för olika banderoller. DHL testade de här faktorerna för att få bättre förståelse kring hur användare interagerade med olika banderoller och aktivt valde att samtycka till spårning. De variabler som testades var bland annat banderollernas placering, färger, texter, animeringar och symboler. Testerna ledde i slutänden till 40% fler opt-in. Läs vidare om de olika banderollvarianterna som gav den här betydande ökningen.

Fas 1: A/B-test av CMP-banderollers placering

Under brainstormingfasen identifierade DHL:s team fler än 144 möjliga upplevelser. De begränsades så småningom till tre placeringar och interaktionsmodeller av praktiska skäl.

I den första testomgången valde DHL att testa banderollernas placering för att få bättre förståelse för hur den påverkade användarnas interaktion och andelen opt-in. DHL såg att en centrerad banderoll med överlägg gav bäst resultat med 20% fler opt-in jämfört med cookie-banderoller i sidans nederkant eller nere till vänster.

Fler användare interagerade med en banderoll som presenterades rakt framför dem. Det var inte lika många användare som interagerade med cookie-banderoller på sidorna eller i sidans nederkant. Test visade också att flest användare interagerar med banderollen när den delvis täcker över innehållet.

Fas 2: A/B-test av banderollplacering och cookie-beskrivning

I den andra testomgången testade DHL:s team kategoribeskrivningen (cookie-syftet) i kombination med banderollens placering för att säkerställa efterlevnaden med alla GDPR-bestämmelser. Den här fasen handlade om att hitta en balans mellan att få så många samtycken som möjligt utan att störa användaren för mycket.

Enligt GDPR måste alla cookie-kategorier beskrivas i detalj i cookie-banderollen eller CMP:n. Användaren måste också ges möjlighet att opt-in eller opt-out i banderollens översta lager. I Tyskland meddelade förbundsdomstolen, Bundesgerichtshof (BGH), i en dom i det aktuella Planet49-målet att det krävs samtycke för alla cookies förutom de absolut nödvändiga.

De två placeringar som testades var till vänster på skärmen och ett centrerat överlägg. Teamet valde fullständiga kategoribeskrivningar i det första lagret och kategoribeskrivningar med drop down alternativ i det andra lagret.

Testet visade att banderollen till vänster, med en fullständig kategoribeskrivning i det första lagret, lyckades bäst med 40% fler opt-in. Enligt DHL kan flera faktorer ha påverkat andelen opt-in. Den fullständiga texten i banderollens första lager verkade skapa större förtroende hos användarna jämfört med drop down alternativet i det andra meddelandelagret. Det här förtroendet fick fler kunder att välja att acceptera alla cookies och fortsätta sin kundupplevelse.

A/B-test av CMP-banderoller skapar förtroende och ger bättre affärsresultat

DHL:s A/B-test visar på fördelarna med ett datadrivet program gällande efterlevnad i marknadsföringen. Här är några viktiga punkter:

  • Marknadsföringsmålen och GDPR-efterlevnaden är inte ömsesidigt uteslutande. Att värna om användarnas integritet kan skapa ett förtroende som hjälper dig att nå marknadsföringsmålen snarare än att integriteten står i vägen.
  • Det är otroligt viktigt att testa din CMP. Den här studien visar hur viktigt det är med A/B-tester. Även små skillnader (som hur mycket text det översta lagret ska innehålla) kan ha stor inverkan på andelen aktiva opt-in.

PreferenceChoice kan hjälpa dig med A/B-test av CMP:er och att optimera antalet opt-in

De senaste globala dataskyddsreglerna innebär att organisationer måste visa ett popup-fönster (en CMP) som ber om tillstånd att ställa in cookies eller aktivera spårningsteknik för exempelvis webbanalys, anpassning och reklam från tredje part. Utgivare och annonsörer ställs därmed inför problemet att ta fram en CMP som inte skapar för mycket friktion eller hindrar användarupplevelsen. Om en användare beslutar sig för att lämna webbplatsen eller inte accepterar cookies på grund av CMP:ns användargränssnitt (UI) så påverkas andelen opt-in och därmed reklamspårningen, vilket minskar reklamintäkterna och antalet visade personliga annonser.

Lösningen när det gäller bästa möjliga CMP för andelen opt-in, användarnas upplevelse och visade annonser är att använda färdiga mallar som tagits fram med hjälp av både inbyggt dataskydd och A/B-tester. Anpassa enkelt olika CMP-varianter med små modifieringar som placering, färg eller text, och testa vilka som ger flest opt-in. OneTrust har som mål att erbjuda förstaklassiga dataskyddslösningar utan att påverka organisationens tillväxt eller intäkter.

  • Konfigurera dina CMP-varianter: Anpassa flera CMP:er och testa olika färger, knapptexter, banderollplaceringar och leverantörer
  • Distribuera och övervaka andelen opt-in: Distribuera enkelt A/B-test och övervaka andelen opt-in för din CMP på interaktiva dashboards
  • Upprepa och förbättra baserat på testresultatet: När testet är klart konfigurerar du om din CMP enligt den vinnande variationen för att maximera andelen opt-in
Onetrust All Rights Reserved