Över 12.000 kunder litar på oss, både stora och små

LÄS MER HÄR Arrow Right

Lösningar för Dataskyddshantering

BYGGT FÖR: Team inom dataskydd, säkerhet, IT och juridik

 • DATASKYDDSHANTERING

  Operationalisera efterlevnad av GDPR, CCPA, LGPD, PDPA och hundratals andra globala dataskyddslagar och ramverk

 • DATAUPPTÄCKT & KLASSIFICERING

  Känn till dina data genom AI-driven teknik för dataupptäckt, hitta och klassificera data i olika IT-system

 • DATAGUIDANCE™ BEVAKNING

  Känn till dina lagar med support samma dag för lagstiftningsuppdateringar från 40 interna bevakare och ett nätverk av 500+ bidragsgivare som täcker över 300 jurisdiktioner

 • BEREDKSPASUTBILDNING

  Bygg en kultur där dataskydd prioriteras och efterlev dataskyddslagar genom att utbilda dina anställda med 30+ rollbaserade utbildningsmoduler, byggda och underhållna av våra DataGuidance™ experter

Lösningar för riskhantering av tredjepart

BYGGT FÖR: Team inom säkerhet, dataskydd, GRC, inköp & leverantörshantering

 • CYBERRISK UTBYTE

  Undersök och övervaka leverantörers prestanda med över 60 000 säkerhets- och dataskyddsprofiler samt redan genomförda leverantörsbedömningar

 • TJÄNSTER FÖR LEVERANTÖRSBEDÖMNINGAR

  Minska bördan av leverantörsbedömningar med bedömningar som en service, utförda av våra Vendorpedia™ experter

 • BEDÖMNINGAR & DUE DILIGENCE

  Strömlinjeforma leverantörsval, utvärderingar, godkännanden, övervakning och hantera centralt tredjepartsrisker

Lösningar för verksamhetsstyrning (GRC)

BYGGT FÖR: Team inom säkerhet, GRC, risk, revision & efterlevnad

 • INFORMATIONSSÄKERHET

  Operationalisera ditt program för informationssäkerhet och efterlev ISO, NIST, SOC 2 och hundratals globala säkerhetsstandarder och ramverk

 • GRC PLATTFORM

  Analysera risk, förstärk styrning, skala efterlevnad, utöka synligheten och upprätthåll kontinuitet i hela ditt GRC-program

Lösningar för datastyrning

BYGGT FÖR: Team inom säkerhet, data, analys och teknologi

 • DATAUPPTÄCKT & KLASSIFICERING

  Känn till datan i hela ditt företag – hur den används, vem som är ansvarig för dem och vilka policyer som gäller

 • DATAKATALOG

  Strukturera, analysera och förstå din data för att skapa insikter som driver affärsvärde

 • DATASTYRNING

  Bygg centrala affärsordlistor och dataordböcker för att upprätta ett gemensam datafundament och samtidigt möjliggöra datatillsyn och upprätthålla policyer

Lösningar för hantering av samtycke & preferenser

BYGGT FÖR: Team inom marknadsföring, dataskydd, media & IT

 • COOKIE-SAMTYCKE

  Skanna webbplatser, autokategorisera spårningsteknik från tredjepart och efterlev ePrivacy-lagar och vägledning med världens mest använda plattform för samtyckeshantering

 • SAMTYCKESHANTERING FÖR UTGIVARE & ANNONSÖRER

  Efterlev GDPR, CCPA och ramverk som IAB TCF 2.0 samtidigt som du levererar en personlig upplevelse med världens mest använda plattform för samtyckeshantering

 • HANTERING AV SAMTYCKE & PREFERENSER

  Skapa personliga upplevelser anpassade efter ditt varumärke och baserat på förstaparts kunddata samtidigt som du håller centrala samtyckesregister integrerade i dina MarTech-system

Lösningar för etik & efterlevnad

BYGGT FÖR: Team inom etik, efterlevnad, HR & juridik

 • DIREKTLINJE FÖR VISSELBLÅSARE & ÄRENDEHANTERING

  Gör det möjligt för visselblåsare att rapportera incidenter och hantera effektiv ärenden och arbetsflöden för utredningar

 • INTRESSEKONFLIKT & AVSLÖJANDE

  Förhindra mutor och intressekonflikter genom att övervaka förfrågningar och avslöjanden i ditt företag

 • DATAETIK

  Utnyttja flexibla riskmetodiker och bedömningar för att etiskt utvärdera din databehandling och identifiera, spåra och mitigera risker

OneTrust leder marknaden och visar inga tecken på att sakta ner eller stoppa.

—RYAN O’LEARY, ANALYST IDC
LÄS RAPPORTEN

OneTrust utnämnd till Ledare

OneTrust fick högsta poäng i all de tre kategorierna på högsta nivå i 2020 Forrester Wave for Privacy Management Software

LÄS MER

Vendorpedia utnämnd "Customers’ Choice"

OneTrust Vendorpedia utnämnd till 2020 Gartner Customer’s Choice, ledare i “the magic quadrant”, och erkänd för dess kritiska kapabiliteter som ett IT-verktyg för hantering av leverantörsrisk

LÄS MER

PreferenceChoice är världens #1 CMP

OneTrust är världens mest använda plattform för samtyckeshantering (CMP) och identifierad till detta i Adzerks Top CMPs market share-rapport

LÄS MER

Därför väljer över 12,000 kunder OneTrust

TEKNOLOGISK PLATTFORM

Banbrytande på marknaden för dataskydd, säkerhet och verksamhetsstyrning

200

Tilldelade patent

Månadsvisa

Uppdateringar

500+

Tekniska plugins

REGULATORISK INTELLIGENS

Support samma dag för alla regulatoriska uppdateringar med OneTrust DataGuidance™

40

Interna bevakare av regleringar

800

Advokater i vårt nätverk

Täcker 300+

Jurisdiktioner

VÅRA ANVÄNDARE

Det största och mest aktiva globala nätverket av användare som delar bästa praxis

20,000

Användare

125+

Städer globalt

5,000

Utfärdade OneTrust Certifieringar
Onetrust All Rights Reserved